FUJITSU GENERAL Group Ekologiczne zamówienia

Omówienie ekologicznych zamówień Grupy Fujitsu General

Fujitsu General Group, w ramach swoich wysiłków na rzecz wytwarzania i dostarczania klientom produktów przyjaznych dla środowiska, współpracuje ze swoimi dostawcami w celu zapewnienia, że zamawiane materiały i produkty spełniają wymagania środowiskowe.

W naszych praktykach zamówień kierujemy się następującymi dwiema zasadami przewodnimi:

  • Zamawianie materiałów i produktów, które są przyjazne dla środowiska i nie zawierają szkodliwych substancji
  • Zamawianie materiałów i produktów u dostawców, którzy promują ochronę środowiska

Prosimy naszych dostawców o zapoznanie się z postanowieniami zawartymi w „Standardach zamówień ekologicznych Grupy Fujitsu (Wytyczne i zasady)” oraz w „Indywidualnej polityce Fujitsu General Group (Specyfikacja)” i przestrzeganie ich.

Standardy zakupów w Grupie Fujitsu (kierunek i zasady)

Zakres

Standardy zakupów zaopatrzeniowych Grupy Fujitsu mają zastosowanie do dostawców Grupy Fujitsu oraz do materiałów i produktów, które dostarczają oni do Grupy.

Grupa Fujitsu General stosuje się również do tych standardów w swoich praktykach zaopatrzenia.

Wytyczne dotyczące ekologicznych zamówień Grupy Fujitsu (wydanie 7.3)

Lista substancji chemicznych określonych przez Grupę Fujitsu (wersja 4.2)

Wytyczne dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi nieobjętymi ograniczeniami Grupy Fujitsu (wydanie 4.0)

Indywidualna polityka Grupy Fujitsu General (specyfikacja)

Zakres

Niniejsze zasady mają zastosowanie do dostawców Grupy Fujitsu General oraz materiałów i produktów, które dostawcy dostarczają do grupy.

Specyfikacja dotycząca zakazu stosowania niebezpiecznych substancji (wydanie 2.3)

Grupa Fujitsu General określiła szczegółowe specyfikacje w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą RoHS.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy „Specyfikacją dotyczącą zakazu stosowania substancji niebezpiecznych”, „Wytycznymi dotyczącymi ekologicznych zamówień Grupy Fujitsu ” i „Umową dotyczącą ekologicznych zamówień”, pierwszeństwo ma pierwsza z nich.

Wniosek o podpisane „Potwierdzenie przestrzegania”

W celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami opisanymi w „Specyfikacji dotyczącej zakazu stosowania substancji niebezpiecznych” zwracamy się do naszych dostawców o wypełnienie poniższego formularza „Potwierdzenie przestrzegania”, podpisanie go i dołączenie do przekazanych nam „Specyfikacji dostaw”.

Potwierdzenie przestrzegania przepisów

Wniosek o udzielenie informacji o substancjach chemicznych

Grupa Fujitsu General ocenia obecność substancji chemicznych w materiałach i produktach dostarczanych nam przez naszych dostawców w oparciu o program chemSHERPA, który ułatwia dzielenie się informacjami o substancjach chemicznych zawartych w produktach.

Prosimy naszych dostawców o odwiedzenie strony internetowej chemSHERPA pod następującym adresem URL w celu zapoznania się z tym programem i pobrania narzędzia do wprowadzania danych.

chemSHERPA

Informacje na temat pozyskiwania i stosowania czynnika chłodniczego HCFC-22