Ekologiczne zamówienia Firmy grupy Fujitsu

Poniższe zasady obowiązują wszystkie firmy Grupy Fujitsu: „Wytyczne dotyczące ekologicznych zamówień Fujitsu Group”

Nr Oficjalna nazwa firmy
01 Fujitsu Limited
02 Fujitsu Isotec Limited
03 Fujitsu I-Network Systems Limited
04 Fujitsu Interconnect Technologies Limited
05 Fujitsu CoWorCo Limited
06 Fujitsu Component Limited
07 Shinano Fujitsu Limited
08 Fujitsu General Limited
09 Transtron Inc.
10 Fujitsu Network Solutions Limited
11 Fujitsu Japan Limited
12 PFU Limited
13 Fujitsu Frontech Limited
14 Fujitsu Semiconductor Limited
15 Fujitsu Client Computing Limited
16 Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.
  • Członkowie Grupy Fujitsu w przyszłości mogą się zmieniać.