Wired Remote Controller Wired Remote Controller Wired Remote Controller

1:04

Nazwa modelu : UTY-RVRY

Funkcje

Koncepcja

Pilot zdalnego sterowania zapewniający wszystkie potrzebne funkcje w ramach eleganckiej konstrukcji, która w wyjątkowy sposób komponuje się z dowolnym wnętrzem.

Gdy nie jest używany, stanowi element wystroju wnętrza.

Podczas obsługi jest to prosty, intuicyjny pilot zdalnego sterowania.

Informacje na wyświetlaczu są widoczne tylko podczas używania urządzenia. Przez resztę czasu KAGAMI zachowuje dyskrecję, naśladując lustro na ścianie.

Tworzy spójną całość z przestrzenią montażową

Gdy pilot nie jest używany, stanowi element wystroju wnętrza.

Jest to możliwe dzięki zastosowaniu luster, szkła i przezroczystych paneli — urządzenie staje się częścią ściany.

Elegancka i stylowa konstrukcja zdobyła nagrodę Good Design Award w roku 2022 i dostała się do finału w konkursie o nagrodę IDEA w 2023.

Łatwa obsługa

intuicyjna obsługa


  • Jeden ekran dla każdej operacji
  • Interfejs użytkownika: Przesuwanie w górę/dół, w lewo/prawo. Góra/dół: Dostosuj ustawienie (np. temperatury) w górę lub w dół. Lewo/prawo: Przewijaj poszczególne ustawienia
  • Minimum przejść między ekranami

klienta Komfort

Kolory kontrolek LED stanu


Gdy urządzenie nie jest używane, tryb pracy jest sygnalizowany kolorami kontrolki LED pod pilotem.

Kontrolkę LED można włączać i wyłączać, aby uniknąć rażącego światła w nocy.

Blue: Chłodzenie

Czerwony: Ogrzewanie

Zielony: Suszenie

Fioletowy: automatyczny

Zastosowano kolorowy wyświetlacz LCD


Nowe funkcje dla hoteli

Wyświetlanie logo


Pilot może wyświetlać logo hoteli. Obrazy są przesyłane za pośrednictwem połączenia Bluetooth, a dane są zapisywane w pamięci flash wbudowanej w każdy pilot.

Ograniczona widoczność ustawień


W pilocie można wyłączyć wyświetlanie określonych ustawień na ekranie, aby goście hotelu nie mogli zmieniać ustawień systemowych.

Ustawienia do ukrycia można wybrać za pomocą aplikacji AIRSTAGE Remo Set.

*
Ustawienia można również jak zawsze regulować ręcznie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Instalacja/Konserwacja

Aplikacja do ustawień przewodowego pilota zdalnego sterowania (na urządzenia z systemem iOS i Android)


Aplikacja AIRSTAGE Remo Set (darmowa)

Jest to aplikacja dla techników przeznaczona do konfigurowania pilota za pomocą smartfona.

Początkowe ustawienia pilota i ustawienia funkcji jednostki wewnętrznej można przesyłać ze smartfona po sparowaniu go z pilotem za pomocą Bluetooth, co znacznie skraca czas instalacji.

*
Z tą aplikacją można obecnie połączyć tylko pilot zdalnego sterowania UTY-RVRU.
Ekran główny

Ekran główny

Ekran ustawień

Ekran ustawień

For iOS

For Android

ustawienia początkowego


Do pilota można przesłać wartości ustawień wprowadzone i zapisane w aplikacji.

Aplikacja zapewnia również możliwość odczytywania wartości ustawień sparowanego pilota i przesyłania ich kopii do jednego lub większej liczby pilotów, upraszczając konfigurację wielu stref.

Ustawienia można również jak zawsze regulować ręcznie za pomocą pilotów zdalnego sterowania.

Metoda 1

Metoda 1

Wyślij wartości ustawień wprowadzone za pomocą smartfona do pilota zdalnego sterowania*2

Metoda 2

Metoda 2

Odczytaj wartości ustawień innego pilota zdalnego sterowania i wyślij ich kopię*2

KROK 1: Odczytaj wartości ustawień na pilocie zdalnego sterowania

KROK 2: Skopiuj wartości ustawień do innego pilota zdalnego sterowania

*1
BLE: Bluetooth Low Energy
*2
smartfona: Przewodowy pilot zdalnego sterowania = 1: 1

Funkcje pomocnicze


Wyświetl dane kontaktowe wykonawcy

Piloty zdalnego sterowania umożliwiają przechowywanie i wyświetlanie informacji kontaktowych wykonawcy instalacji HVAC. Dane kontaktowe można przesyłać z aplikacji na smartfon do pilotów za pośrednictwem BLE*.

*
BLE: Bluetooth Low Energy

Monitorowanie cyklu czynnika chłodzącego

Przewodowy pilot zdalnego sterowania (panel dotykowy) obsługuje wyświetlanie określonych wartości czujników na potrzeby konserwacji i obsługi serwisowej.


*
Nazwy firm i nazwy marek, o których mowa na tej stronie, są znakami towarowymi, zastrzeżonymi znakami towarowymi i produktami odpowiednich firm.
*
Ekrany, ilustracje i filmy użyto wyłącznie do celów wyjaśnienia.