FUJITSU GENERAL Group Filozofia FUJITSU GENERAL

Droga NEW FUJITSU GENERAL

Nasza misja

– Wspólne życie dla naszej przyszłości –

Dzięki innowacjom i technologii zapewniamy lepszą przyszłość i spokój ducha naszym klientom i społeczeństwom na całym świecie.

Nasza filozofia

– Działaj spontanicznie –

Podejmujemy nowe wyzwania poprzez inwestowanie w siebie w celu osobistego rozwoju oraz poprzez ciągłą kreatywność i spontaniczne podejście.

– Rozwijaj nasz zespół –

Szanujemy i cenimy naszych pracowników oraz optymalizujemy ich możliwości poprzez wspieranie kultury i różnorodności oraz wykorzystywanie wspólnych wysiłków skupionych na komunikacji.

– Integralność wartości –

Aby osiągnąć stawiane sobie cele, zawsze działamy uczciwie i zgodnie z zasadami etyki.

Kodeks postępowania

  • Szanujemy prawa człowieka.
  • Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa.
  • Postępujemy uczciwie w naszych relacjach biznesowych.
  • Chronimy i szanujemy własność intelektualną.
  • Zachowujemy poufność.
  • Nie wykorzystujemy swojego stanowiska w organizacji w celu osiągnięcia osobistych korzyści.