FUJITSU GENERAL Group Działalność w zakresie systemów informacyjnych i komunikacyjnych

Systemy przeciwpożarowe i reagowania na katastrofy

Oferujemy miastom kompleksowe rozwiązania w zakresie reagowania na pożary i katastrofy. Proponujemy, produkujemy, dostarczamy i konserwujemy systemy przeciwpożarowe, które chronią życie i mienie mieszkańców, a także systemy reagowania na katastrofy, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę obywateli.

Nasz system reakcji na pożar został zaprojektowany w taki sposób, by stanowił centrum dyspozycyjne dostarczające kompleksowych informacji, takich jak lokalizacja pierwszego dzwoniącego, najkrótsza trasa na miejsce zdarzenia, potwierdzony skład i wyposażenie wysłanego zespołu strażackiego oraz potwierdzone warunki na miejscu zdarzenia. Ma to ułatwić centrum wydawanie szybkich i precyzyjnych instrukcji strażakom spieszącym na miejsce zdarzenia.

Nasz system reagowania na katastrofy umożliwia niezawodną cyfrową transmisję krytycznych informacji – dźwięku, obrazów i tekstów. Nasze systemy są używane w gminach w całym kraju jako część zaawansowanych systemów reagowania na katastrofy.

Systemy zapobiegania pożarom i katastrofom

Podręczne urządzenia komunikacji radiowej

Jako jedni z pierwszych w branży zaczęliśmy stosować cyfrowe przetwarzanie sygnału w obwodach modulacji i demodulacji w ręcznych urządzeniach radiokomunikacyjnych, aby zmniejszyć liczbę komponentów w tych urządzeniach oraz uzyskać lepszą wydajność i niezawodność.

W 2017 r. zmniejszyliśmy rozmiar podręcznego urządzenia (na zdjęciu) do dwóch trzecich jego poprzednika, aby mogło ono działać z baterią o mniejszej pojemności. Będziemy kontynuować prace nad nowymi produktami, które wykorzystują modulację i demodulację z wykorzystaniem przetwarzania cyfrowego oraz wzmocnienie mocy wysokiej częstotliwości.

Pierwsze produkty w branży

2002: Cyfrowy system łączności radiowej dla miejskiej sieci komunikacji radiowej w sytuacjach kryzysowych

2010: Cyfrowy system łączności radiowej dla straży pożarnej i służb ratowniczych

Małe ręczne urządzenia łączności radiowej

Systemy dla sektora prywatnego

Na czas dostarczamy klientom biznesowym rozwiązania usługowe, które zaspakajają ich indywidualne potrzeby.

Rozwiązania dla branży restauracyjnej

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla restauracji, które obejmują operacje zaplecza, takie jak składanie zamówień, zarządzanie zapasami i zarządzanie obecnością personelu, oraz operacje front-end, takie jak system zamówień w punkcie sprzedaży.

Ponadto oferujemy restauracjom usługi BPO*, które pomagają wizualizować, usprawniać i standaryzować ich działania w celu osiągnięcia większej wydajności, jednocześnie pozwalając pracownikom na pracę według bardziej elastycznych harmonogramów.

*
BPO (business process outsourcing, outsourcing procesów biznesowych) to praktyka polegająca na zlecaniu części procesów biznesowych firmy zewnętrznemu dostawcy wyspecjalizowanych usług.

System zamówień oparty na smartfonach

System POS dla restauracji

Rozwiązania zarządzania pacjentami ambulatoryjnymi

Oferujemy system, który jest połączony z elektroniczną dokumentacją medyczną pacjentów ambulatoryjnych prowadzoną przez szpital i prowadzi ich przez proces przyjęcia, badania, płatności i odbioru leków, kiedy przybywają do szpitala na leczenie.

Dostarczamy również ekranowy system prowadzenia pacjenta oraz urządzenia przywoławcze dla pacjentów do zastosowania w szpitalu.

Ekranowy system prowadzenia pacjenta połączony z elektroniczną dokumentacją medyczną oraz system przywoływania pacjentów współpracujący ze smartfonami

Rozwiązania dla branży sortowania owoców

Dostarczamy różnorodne informacje generowane w sortowni owoców w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Zbieramy również obszerne informacje z zainstalowanych w zakładzie maszyn sortujących owoce, przechowujemy je i dostarczamy klientowi.