AIRSTAGE VRF-süsteemid VR-IV seeria

Funktsioonid

08:38

Jahutusaine nutikas juhtimine

Fujitsu General pakub jahutusaine uut juhtlahendust sisaldavaid uusi välisseadmeid.

Jahutusaine uut juhlahendust saab kasutada vastavalt toa kütmiskoormusele ja see pakub mugavamat elukeskkonda. Jahutusaine uus juhtlahendus võib aidata ka säästa energiat.

* Juhtlahenduse täiustus ja tegelik siinuslaine sõltuvad siseseadme ja süsteemi töötingimuste kombinatsioonist.

Ühendatavate siseseadmete arvu täiustus

Ühendatavate siseseadmete võimsusvahemik

Uus mudel (VR-IV): 25%* kuni 150%

Praegune mudel (VR-II): 50% kuni 150%

* Modulaarse mudelitüübi korral on kogu süsteemis võimalik 25% kuni 49,9% töö. (ühe seadme töö kohta)

Ühendatavate siseseadmete arvu ruumisäästu kombinatsioon

Energiasäästutehnoloogiad tööefektiivsuse suurendamiseks

1. Suur ja võimas tiivikventilaator

CFD*1 põhjal projekteeritud ventilaator pakub head jõudlust ja müravaba tööd.

*1.
CFD: arvutuslik vooludünaamika

2. 3-faasiline alalisventilaatorimootor

Alalisventilaatorimootor ja selle täiustatud juhtüksus suurendavad oluliselt energiasäästu. Lisaks töötab mootor vaiksemalt.

3. Alalisinverteri siinusjuhtimine

Nutika toitemooduliga (IPM) mootori kasutamine vähendab lülituskadusid ja tagab parema efektiivsuse.

4. Nelja pinnaga soojusvaheti

Nelja pinnaga soojusvaheti suurendab efektiivset pindala ja parandab märkimisväärselt soojusvahetuse efektiivsust.

5. Järeljahutuse soojusvaheti

Sisemiste projektsioonidega topelttoruga struktuur aitab saavutada suurepärase soojusvahetusefektiivsuse.

6. Säästlik ja võimas alalisinverteriga kompressor

Säästlik ja võimas alalisinverteriga kompressor pakub suurepärast keskmist võimekust.

7. Eesmise kaldnurgaga õhusisselaskeava

Mitme välisseadme paigaldamisel aitab ainulaadse kujuga eesmine sissevõtuava parandada soojusvaheti õhuvoolu.

Ulatuslik ühendusvahemik (mitme alluva korral)

See funktsioon on eriti kasulik kliimaseadmete osalisel kasutamisel ehitusjärgus olevas hoones. Paigaldustöö tähendab iga üürniku jaoks lisapaindlikkust.

Praegune mudel (VR-II) (näide) 12 hj võimsusklassis: 6 hj töö 50% juures on nõutav.

Praegune mudel (VR-II) (näide) 12 hj võimsusklassis: 6 hj töö 50% juures on nõutav.

Modulaarne mudel

Üks välisseade töötab ühendatava siseseadme võimsuse juures kogu süsteemis efektiivselt. (25% mitme seadme töö pole võimalik.)

Nt 20 hj (10 hj x 2 seadet) 25% (5 hj) tööks teeb üks 10 hj välisseade 50% 5 hj tööd. →2 seadet ei tee 25% tööd.

Lisapaigaldus ilma põhitoru asendamata

Paigaldustööd saab sooritada lõppsüsteemis kasutatud põhitoru läbimõõdu järgi algusest. Erinevalt praegusest mudelist pole põhitoru vaja välja vahetada ega töid uuesti teha.

Tegeliku töö efektiivsus

Oma klassi kõrgeim COP (max kütmine) saavutatakse meie soojusvaheti ainulaadse struktuuri, alalisvooluga töötava väga efektiivse kaksikkompressori ja meie muude tehnoloogiliste lahenduste kombinatsiooni tulemusena.

Ruumisäästu kombinatsioon

Energiaefektiivsuse kombinatsioon

24 hj kombinatsioonile

Täisinverteriga kompressor

Võimas alalisinverterkompressor

Säästlik ja võimas alalisinverteriga kompressor pakub suurepärast keskmist võimekust.

Mitme välisseadme juhtimine

Mitme välisseadme ühendamisel täiustatakse iga kompressori tööd. Üks kompressor ei tööta täiskoormusel ega suuna jahutusainet ühte soojusvahetisse, vaid selle juhtmeetodi kasutamisel töötavad kõik kompressorid osalisel koormusel ja suunavad jahutusainet kõikidesse soojusvahetitesse, mis aitab parandada süsteemi üldefektiivsust.

Soojusvaheti jahutusaine juhtimine

Välisseadme soojusvaheti on kaheosaline (ülemine ja alumine). Soojusvaheti efektiivsust on parandatud jahutusaine optimaalse kanali juhtimise abil, mis jaotab jahutusainet rohkem ülemisse soojusvahetisse, sest seal on suurem õhuvool.

Paindlikud toruühendused

Mitmesuguste torude ja RB-seadme ühenduste kasutamine jahutustorustiku paindlikku paigaldust vastavalt põrandaplaanile ja hoonestruktuurile.

  • RB-seadme võib paigaldada esimese haru ja siseseadme vahele.
  • RB-seadmete maksimaalne kõrguserinevus on 15 m.

*1. Üksnes jahutamiseks pole RB-seade vajalik.

RB-seadmete paindlik paigaldamine

Väike ja õhuke disain säästavad ruumi. Kõrgus 198 mm!

  • Äravoolutoru pole vajalik
  • Juhtkarbi asukohta saab muuta vastavalt paigaldustingimustele
  • Paigaldust lihtsustav jadaühendusega disain

Ühe pesaga RB-seade:

Paigaldusvabadus

Elektrilise juhtkarbi võib paigaldada RB-seadme kummalegi küljele!

Elektrilise juhtkarbi võib paigaldada RB-seadme peale!

4 pesaga RB-seade:

Suuremat paindlikkust pakkuvad kaks ühendusklemmide komplekti

Kaks RB-seadet saab ühendada jadamisi.

8/12 pesaga RB-seade:

Lihtne hooldada kitsastes kohtades

Hooldustöid saab teha küljelt.

Elektrikarbi avamiseks ja hooldamiseks võib esikatte allapoole libistada.

Juurdepääs komponentidele ja nende asendamine on lihtne lisegi lae all asuvas kitsas kohas.

RB-seade (mitmikjaotusega tüüpi/8-haruline)

RB-seade (mitmikjaotusega tüüpi/12-haruline