Kontsern FUJITSU GENERAL Kvaliteedikontroll

Toodete kvaliteedikontroll

Ettevõtte Fujitsu General kõikidel tehasetel on ISO 9001 sertifikaat ja ühtne kvaliteedikontrolli süsteem. Tarnime ülemaailmsetele klientidele range kvaliteedikontrolli läbinud kvaliteettooteid.

Komponentide vastuvõtukontroll

Nõuame kõikidelt oma komponenditarnijatelt testiaruannete esitamist, et tagada saabunud komponentide vastavus meie kvaliteedistandarditele. Meie ettevõttesisene testiosakond kontrollib saabunud komponente, et tagada RoHS-i nõuete järgimine vastavalt EL-i eeskirjadele. Defektsete komponentide monteerimisliinidele sattumise vältimiseks kontrollime põhikomponente 100% ulatuses.

Toodete kvaliteedikontroll

Sooritame oma tehaste kõikide tootmisprotsesside käigus range kvaliteedikontrolli.

Toodete kõrge kvaliteedi tagamiseks kontrollitakse tootmisliinidel kvaliteeti algusest lõpuni.

ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaadid

Kontserni välisriikides asuval viiel tootmisfiliaalil on kõigil eraldi ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaat.

Kontserni välisriikides asuval üheteistkümnel müügifiliaalil on ISO 14001 sertifikaat.

Õhu konditsioneerimise tehnoloogia uurimisüksus

Kõrgtasemel tehnikalabor

Ühtlustame kvaliteetsete, suure jõudlusega ja ülimugavate toodete proovitootmist ja hindamist, kasutades andmeid ja simulatsioone, mis visualiseerivad kliimaseadmete õhuvoolu, müra, vibratsiooni jne. Lisaks tavapärasele tehnoloogilisele arendusele, nagu toatemperatuuri ja õhuvoolu reguleerimine, jätkame arendustööd veelgi suurema mugavuse saavutamiseks ja uue tehnoloogia väljatöötamist, samuti jätkame termomannekeenide ja katsealusete abil erinevate testide tegemist mõistliku temperatuuri ning iga osaga seotud sooja- ja külmatunde vahelise seose kohta.

film - Kõrgtasemel tehnikalabor - Õhu konditsioneerimise tehnoloogia uurimisüksus

Heli sees - 0:50

Üksikasjalikud teadusuuringute asutused ja seadmed

Jõudlustestid

Õhuvoolutest

film - Õhuvoolutest - Jõudlustestid - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:44

Kalorimeetri test

film - Kalorimeetri test - Jõudlustestid - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:36

Müratest

film - Müratest - Jõudlustestid - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:39

Töökindlustestid

Keskkonnatest
film - Keskkonnatest - Töökindluse testid - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:33

Veekindlustest

Transpordi- ja käsitsustestid

Pakkimiskoormuse jõudlus
film - Pakkimiskoormuse jõudlus - Transportimis- ja käsitsemistestid - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:37

Vibratsioonitest

film - Vibratsioonitest - Transportimis- ja käsitsemistestid - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:32

Kukkumistest

film - Kukkumistest - Transportimis- ja käsitsemistestid - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:44

Testilabor

Kõrguserinevuse testitorn (60 meetrit kõrge)

60 m kõrguserinevuse testitorn on mõeldud paigaldustestideks tingimustes, kus kliimaseadme sise- ja välisseadme kõrguserinevus on suur.

film - Kõrguserinevuse testitorn (60 meetrit kõrge) - Testimislabor

Heli sees - 0:28

Fujitsu General EMC Laboratory Limited

film - Fujitsu General EMC Laboratory Limited - Testimislabor - Kvaliteedikontroll

Heli sees - 0:39