Nutikas ja mugav juhtimine

Liikumine ja seadistamine

 • Küttemenüüst valimine
 • Programmeeritava taimeri seadistamine

Suur LCD-paneel

 • Kuvab tööoleku
 • Kuvab veateateid
 • Sõnumid lihttekstina

Hõlpsalt seadistatavad töörežiimid

 • Kütterežiimi ja veetemperatuuri valimine

Kütterežiimi säte

Automaatrežiim

Võimaldab välistemperatuurist sõltuvalt automaatselt lülituda mugava ja vähendatud režiimi vahel.

Mugav režiim

Säilitab toatemperatuuri mugavat taset.

Vähendatud režiim

Säilitab toatemperatuuri vähendatud taset.

Kaitserežiim

Aktiveerib ooterežiimil olles külmumiskaitse.

Automaatne küttekõvera juhtimine

Küttekõverat juhitakse välistemperatuuri ja seadistatud temperatuuri põhjal automaatselt. Kui tuba on liiga palav või jahe, siis saab temperatuuri reguleerida.

Programmitaimer

 • Sisse-/väljalülitusaegu on lihtne seadistada.
 • Võite igale sisse-/väljalülitussättele valida töörežiimi.

Nädalataimer

 • Võimaldab kuni 3 sisse-/väljalülitussätet päevas.
 • Võimaldab iga nädalapäeva eraldi seadistamist.

Puhkusetaimer

 • Võimaldab kuni 8 sisse-/väljalülitussätet.
 • Kui olete talvel kodust kaua eemal, siis väldib süsteem teie toa või kodu külmumist.

Automaatne ümberlülitus

Jahutusrežiimi valimisel lülitub süsteem välistemperatuurist sõltuvalt automaatselt jahutus- ja kütterežiimide vahel kogu hooaja kliimaseadmena.

Täiendavad kaugjuhtimispuldid

Saadaval on mitmesugused kaugjuhtimispuldid. Süsteemi saab ka Interneti kaudu kaugjuhtida. Need valikud sobivad mis tahes elustiiliga.