Mis on Õhk-vesi tüüpi soojuspump?

Õhk-vesi tüüpi soojuspump süsteem on keskkonnasõbralik veesoojendussüsteem, mis kasutab välisõhust sooja eraldamiseks ja selle tuppa suunamiseks soojuspumba tehnoloogiat.

Mis on soojuspump?

Soojuspump hangib soojusenergiat välisõhust. 3 kuni 5 kW soojusenergia tootmiseks läheb tarvis kõigest 1 kW elektrienergiat.

Oluliselt väiksem põhienergia kasutus

Põhienergia soojusenergiaks teisendamise 100% proportsioon

*
Elektrikao maht sõltub jõujaamast. Jõujaama tüüpiline energiaefektiivsus: 36%

Õhk-vesi tüüpi soojuspump süsteemi eelised

Süsinikdioksiidi väiksem heitkogus

Süsinikdioksiidi keskmine aastane heitkogus

Õhk-vesi tüüpi soojuspump süsteem on keskkonnasõbralik süsteem, mille süsinikdioksiidi heitkogused on tavalistest gaasi ja süsivesiniku põletussüsteemidest oluliselt väiksemad.

*
Arvutused põhinevad Euroopa Liidu 27 liikmesriigi energiaefektiivsuse Euroopa programmi energiaefektiivsuse andmetel: 89% kütuseboileritel; 93% gaasiboileritel

Madalad kasutuskulud

Keskmised aastased kasutuskulud

Suure efektiivsusega soojuspumba tehnoloogia hoiab muude veesoojenditega võrreldes Õhk-vesi tüüpi soojuspump süsteemi kasutuskulud madalad.

*
Konkreetsed kasutuskulud sõltuvad süsteemi paigaldusest, geograafilisest asukohast ja töötingimustest.

Puhas ja ohutu

Kuna Õhk-vesi tüüpi soojuspump süsteem ei kasuta vee soojendamiseks põletit, siis ei eraldu lämmastikoksiide ega muid kahjulikke ühendeid.

Lihtne paigaldada ja hooldada

Hästi projekteeritud hüdrauliline siseseade

Kõik osad asuvad kompaktses välisseadmes või hüdraulilises siseseadmes.

Hüdrauliliste siseseadmete põhjalik korraldus muudab toru- ja hooldustööd lihtsaks.

Suurem mugavus

Puhast energiat kasutava Õhk-vesi tüüpi soojuspump süsteemi soojendatud vesi juhitakse töökindlalt ja mugavalt kogu majja, sh elutuppa, magamistubadesse, vannitubadesse ja ujumisbasseini.