AIRSTAGE VRF-süsteemid Tavaomadused

08:38

Suurem energiaefektiivsus

Märkimisväärselt suuremat efektiivsust aitavad saavutada alalisvooluga töötavad kaks kruvipumpa, inverteritehnoloogia ja suur soojusvaheti.

Energiasäästufunktsioonid

Säästurežiim

Säästurežiimi saab seadistada kaugjuhtimispuldiga. Aja jooksul alistatakse varem seadistatud temperatuur järk-järgult.

Seadistatava temperatuuri vahemikupiirang

Seadistab toatemperatuurile miinimum- ja maksimumlimiidi, et tagada energiasäästujõudluse ja mugava keskkonna optimaalne tasakaal.

Automaatse väljalülituse taimer

 • Kui taimeri aktiveerimisest on möödunud vastav aeg, siis lülitab siseseade ennast välja.
 • Automaatväljalülituse taimerile saab määrata soovitud ajavahemiku.

Võimsuse säästurežiim

Töövõimsust saab nimivõimsusest alates vähendada viies etapis. See režiim vähendab maksimumvõimsust ja seadme maksimumkoormust.

Parem mugavus

Jahutusaine vooluhulga täpne juhtimine

Alalisinverteri juhtimise ja siseseadme elektrooniliste ekspansiooniklappide eraldi juhtimine aitab saavutada jahutusaine täpse ja ühtlase voolu. Selle tulemusena saab toatemperatuuri valida 0,5 °C täpsusega.

Automaatne ümberlülitus

Kliimaseade lülitub automaatselt jahutus- ja kütterežiimide vahel vastavalt valitud temperatuurile ja toatemperatuurile.

Vaikne töö

Toa- ja välistemperatuurist sõltuvalt saab lülituda automaatselt kahe järgmise režiimi vahel: madal müratase on jõudlusest olulisem või jõudlus on madalast müratasemest olulisem. Seda funktsiooni saab juhtida välisseadme või süsteemikontrolleri välissisendiga.

Paindlik disain

Toru max lubatud pikkus: 1 000 m

AIRSTAGE V-III seeria ja V-II seeria

Oma klassi parimate torude max lubatud 1000 m pikkus suurendab paigalduse paindlikkust eri hoonetes.

*1.
VR-II, V-III ja V-II seeria torude maksimumpikkus on 150 m.
*2.
V-III seeria lähima siseseadme ja kaugeima välisseadme (alates esimesest eraldustorust) torude pikkus peab olema 60 m või väiksem.
*3.
VR-II ja V-II seerial kuni 60 m

Kõrge staatiline rõhk

Standardse staatilise rõhu 82 Pa*4 saavutamiseks võib välisseadmega ühendada katte. See võimaldab välisseadme paigaldada kõrghoone seadmeruumi.

Suure läbimõõduga ventilaator ja alalismootor aitavad saavutada staatilise rõhu 82 Pa*4. See on eelmise põlvkonna mudeliga võrreldes umbes 2,6 korda suurem.

*4.
V-III, VR-II ja V-II seerial 80 Pa.

Suur töökindlus

Kauakestev töö*1

Seadme võrdse tööaja tagamiseks on kompressorid seadistatud tööd alustama tsirkulaarses järjekorras.

*1.
Ühendatud kompressorite käivitus- ja seiskamisaegu muudetakse.

Kaitse vedeliku tagasivoolu eest

Suur akumulaator püüab kinni veel aurustumata jahutusaine, et vältida jahutusaine suunamist kompressorisse.

Siniste ribidega soojusvaheti

Välisseadme soojusvahetil on korrosioonikindlad sinised ribid.

Varutöö

Ühe kompressori rikke korral alustavad ülejäänud kompressorid tööd varurežiimis*2.

*2.
Tagavaratöö ei pruugi olla võimalik kõikide rikketüüpide korral.

Jahutusaine täiustatud juhtimine*3

Kompressori juhtloogika juhib inverteri kiirust, et tasakaalustada iga välisseadme jahutusaine massõhuvoolu kiirust.

*3.
Pole kasutatav AIRSTAGE J-III või J-IIS seeria korral

Lihtne paigaldus

Hea transporditavus

 • Kraana kasutamiseks saab välisseadme külge kinnitada tõsterihma.
 • Välisseadet saab tõsta ja transportida kahveltõstukiga.
 • See mahub väikesesse lifti.

Lihtne juurdepääs

Eemaldatav L-kujuline esipaneel pakub paigaldus- ja hooldustöödeks rohkem ruumi.

Mitu paigaldust saab lihtsasti ja tõhusalt läbi viia ka kitsastes kohtades.

Juhtmete lihtne ühendamine

Juhtmete lubatud maksimumpikkus: 3 600 m

Sidejuhtmeid saab sujuvalt ja lihtsasti ühendada sise-, välisseadme ja RB-seadmetega.

* Aadressi automaatsäte pole jadamisi ühendatud mitme jahutussüsteemi korral kasutatav.

Aadressi automaatne seadistamine

Välisseadme tükkplaadi abil saab automaatselt määrata ühendatud siseseadmete, RB-seadmete ja signaalivõimendi aadressid.

Siseseadme või kaugjuhtimispuldiga saab aadresse määrata käsitsi.

Lihtne hooldada

Liigutatav trükkplaatide paneel
Võimaldab hooldustöödeks hõlpsamat juurdepääsu trükkplaadi taha.
Lihtsasti loetav 7-segmendiline LED-näidik
Näitab järgmisi töö- ja veaolekuid ilma eritööriistu kasutamata.
 • Süsteemi töörežiim
 • Väljundtemperatuur ja -rõhk
 • Kompressori tööolek
 • Tõrkega siseseadme aadress, veakood ja vigade arv

Veaolekut saab kontrollida välisseadme näidikult.

Veaolekut saab kontrollida siseseadmete juhtmega kaugjuhtimispuldi abil.

Veakood kuvatakse LCD-näidikul.

Juhtmega kaugjuhtimispult
Lihtne kaugjuhtimispult
Puutepaneeliga juhtmega kaugjuhtimispult

Veadiagnostika hooldustööriista tarkvaraga

Ühendus hooldustööriista tarkvaraga

 • Hooldustööriistaga saab kontrollida ja analüüsida üksikasjalikku tööolekut ja hiljutiste vigade ajalugu.
 • Pidevalt on võimalik salvestada viimase 5 minuti tööolekut.

Kaugseire

Veebi vahendusel jälgimise süsteem võimaldab veavaba töö tagamiseks igal ajal Interneti kaudu kontrollida süsteemi tööolekut.

Hoone VRF-võrgusüsteemi saab Interneti kaudu reaalajas jälgida.