Jahutusaine muudetava vooluhulga süsteemid

AIRSTAGE™

Jahutusaine muudetava vooluhulga (VRF) süsteemid

AIRSTAGE™ VRF-süsteemid pakuvad eri hoonete nõudmistele vastavaid kliimalahendusi.

AIRSTAGE™ VRF-süsteemid pakuvad kliimalahendusi suurelamutele ja suurtele ärihoonetele.

Ettevõtte Fujitsu General lähenemisviis Euroopa uuele energiaefektiivsusstandardile