Kerge süsteemi pult UTY-ALGXZ1

Vastutav andmetöötleja

Juhitavate süsteemide maksimumarv :
1 VRF-võrgusüsteem
Juhitavate seadmete maksimumarv :
100 välisseadet,400 siseseadet
Allalaadimine :
Kataloogid

Funktsioonid

System Controller Lite pakub standardfunktsioone väikeste ja keskmise suurusega hoonete kliimaseadmete haldamiseks.

 • Juhtida saab VRF-võrgusüsteemis olevat kuni 400 siseseadet ja 100 välisseadet.
 • Lisaks kliimaseadme täpsele juhtimisele on saadaval mitmesugused valikulised juhtrakendused.
 • 7 keele tugi: hiina, inglise, prantsuse, saksa, poola, vene ja hispaania.

Visuaalselt intuitiivne kasutus

Klõpsamine ja kasutamine

Ekraanil näidatakse hoone sobivat vaadet (klõpsamine ja kasutamine). Võite valida 4 kuvasuvandi vahel: koht, hoone, korrus ja loend.

Partiijuhtimise rühmade määratlemine

Puumenüüs saab siseseadmed lihtsustatud partiijuhtimise eesmärgil rühmadesse määrata. Neid saab rühmitada organisatsiooni hierarhia alusel, nt allüksuse, osakonna ja sektsiooni järgi.

* System Controller Lite ei toeta kahemõõtmelist põrandaplaani või hoone kolmemõõtmelist perspektiivvaadet.

Juhtida on võimalik MODBUS®-i abil ühendatud muude tootjate seadmeid.

Standardina seadmel
System Controller
Lisavalikuna seadmel
System Controller Lite UTY-PLGXX2

Kui arvutiga ühendatakse MODBUS® adapter (eraldi müügil), siis saab arvuti kaudu keskselt jälgida ja juhtida MODBUS®-i toega elektriseadmeid ja -vahendeid. See keskne juhtlahendus aitab kogu hoones vähendada energiakulusid (nt seadmeid ei lülitata töö ajal või selle lõppedes välja) ja kohapealse kontrollimise vajadust.

Laiaulatuslik töö- ja andmehaldus

Standardina seadmel
System Controller ja System Controller Lite

Ajakava haldamine

 • Kaugjuhtimispultide igale rühmale või kasutama määratud rühmale saab määrata aastase ajakava.
 • Sisse-/väljalültust, töörežiimi, kohtjuhtimise keelamist ja temperatuurisätteid saab kaugjuhtimispuldi iga rühma jaoks programmeerida kuni 143 päevas 10-minutiliste intervallidega ja kuni 101 konfiguratsiooniga.
 • Sätteid saab programmeerida keskööülese perioodiga.
 • Võimaldab kogu aasta pühade jaoks programmeerida erisätted.
 • Ajakavasse on võimalik määrata välisseadmete madala müratasemega töö.

Sise- ja välisseadmete laiaulatuslik juhtimine

 • Kuvatakse iga siseseadme tööolek ja -režiim.
 • Lülitage iga siseseade sisse ja välja ning muutke selle töörežiimi.
 • Seadistatava temperatuuri vahemikupiirang
 • Välisseadmete madala mürataseme seadistamine

Kohtjuhtimise keelamine

Keelab töörežiimi, temperatuurisätte või siseseadme sisse-/väljalülituse lokaalse muutmise.

Veahoiatus ja e-posti kaudu saadetav teade

Kui miski läheb valesti, siis kuvatakse arvutiekraani hüpikaknas veateade, kostab helisignaal ja e-posti kaudu saadetakse teade. Viimase 365 päeva vead on logitud ja neid saab vaadata.

Töö- ja juhtlogi

Salvestada ja laadida on võimalik tööoleku ja juhtimise logi.

Andmebaaside importimine ja eksportmine

Registreerimise, paigutuse ja kujutiste andmeid saab importida ja eksportida vaid administraator.

Kellaaja automaatne seadistamine

Partii kõikide kaugjuhtimispultide kellaaja saab seadistada automaatselt.

Elektrikulude jaotus

Standardina seadmel
System Controller
Lisavalikuna seadmel
System Controller Lite UTY-PLGXA2

Elektrikulude jaotuse meetod

See on igakuiste energiakulude arvutamiseks ja kliimaseadme energiakasutuse põhjal igale üürnikule arve esitamiseks. Esimene etapp on teha kindlaks, kui palju iga üürniku kliimaseadmed energiat kasutavad. Teine etapp on jagada elektriettevõtte arvel märgitud kogu energiakulu iga üürniku kasutatud energiamahu põhjal, et teha kindlaks igaühe energiakulu. (Vt paremal asuvat joonist). Arvutusse on kaasatud kasutuseta tubade arv ja öine elektritariif, mida näidatakse üksikasjalikult energiakulude jaotusgraafikus.

Süsteemikonfiguratsiooni näide

1. Iga siseseadme kasutatud elektrikulu arvutamine

2. Välisseadme poolt igale siseseadmele suunatud energiamahu arvutamine

3. Kogu kasutatud energia teadasaamiseks kombineerige iga siseseadme kasutatud energiamaht ja neile välisseadme poolt edastatud energiahulk.

4. Energiakulu arvutamine üürnikule arve saatmiseks

Iga üürniku energiakulu arvutamiseks jagage kogu energiakulu nende energiatarbimise ja kogukasutuse suhtega.

Kaughaldus

Standardina seadmel
System Controller
Lisavalikuna seadmel
System Controller Lite UTY-PLGXR2

System Controller on kasutatav kohapeal või keskse kaugjuhtimise eesmärgil võrkude kaudu.

System Controller vajab kahe tarkvaraprogrammi koostööd: VRF Controller töötab kohapeal ja suhtleb VRF-süsteemiga;

VRF Explorer töötab kaugasukohas, annab kasutajaliidese ja suhtleb rakendusega VRF Controller.

VRF Controller ja VRF Explorer töötavad ühes arvutis või võrku ühendatud erinevates arvutites.

Rakendusega VRF Explorer arvuti suudab keskselt juhtida VRF-süsteemiga kuni kümmet asukohta, milles igaühes on kuni 20 hoonet.

Kohapealne keskjuhtimine

Keskne kaugjuhtimine

Energiasäästu haldus

Lisavalikuna seadmel
System Controller UTY-PEGXZ1
Lisavalikuna seadmel
System Controller Lite UTY-PLGXE2

Aastaajast, ilmast ja kellaajast sõltuvalt on võimalik valida mitu energiasäästusuvandit. Tagatud on suurepärane energiasääst ja mugavus.

Energiasäästu jõudlusalased andmed: energiasäästu jõudluse jälgimiseks võrdleb see graafik praeguse kuu energiatarbimist eelmise kuu ja eelmiste aasta sama kuuga.

Siseseadmete ringlus

Elektritarbimise vähendamiseks ja mugava temperatuur tagamiseks võivad rühma kuuluvad siseseadmed eelmääratud aastagraafiku alusel automaatselt töötada kordamööda. Võite valida siseseadme tööseisaku.

Töö max võimsuse piiramisega

Kogu energiakulu jälgib elektriarvesti muudab siseseadmete seadistatud temperatuuri, lülitab termostaadi välja vms, et hoida energiakulud kontrolli all, tagades samal ajal kasutajate mugavus ja säilitades iga ajasegmendi plaanilist elektrikulu. Juhitavaid siseseadmeid saab mis tahes alusel rühmadesse määrata ja igale rühmale võib määrata juhtimistaseme.

Välisseadme võimsusvähendus

Välisseadme võimsuse ülemist piirväärtust saab reguleerida kuumal suvel või külmal talvel elektrikulu vähendamiseks, rakendades iga süsteemi energiasäästuvõimalusi. Võimsuse ülemise piirväärtuse võib seadistada 50%-le või üle selle.

Allalaadimine