DX-komplekt õhuhaldusrakendustele VRF-välisseadeile


Funktsioonid

Mitu temperatuuriandurit juhivad optimaalselt õhuseadet ja ventilaatoriseadet.

Kui ühendatud on õhuseade (AHU), siis etteantava õhu temperatuuri juhitakse väljutusanduriga.

Kui ühendatud on ventilaatoriüksus (FCU), siis juhitakse toatemperatuuri tagastatava õhu temperatuurianduriga.

Rakendus VRF-süsteemi osana

Eri võimsusklasside tugi

 • Kaks EEV seadet võib rööbiti ühendada kuni 20 hj (50 kW) suure võimsusega seadmega. (Vajalik on eraldustoru UTP-LX180A)
 • Ühendatav võimsusvahemik: 5 kuni 50 kW

Rakendusala nõuetele vastavad mitmesugused juhtimisvalikud

Meie VRF-puldi või keskhalduspuldi võimaldatud keskne juhtimine

Keskne juhtimine välispultidega

Funktsioonide kokkuvõte

Sisendid

 • Sisse/välja
 • Temperatuuri seadistamine
 • Võimsusnõue
 • Kütte ja jahutuse töörežiimid
 • Veateave

Väljundid

 • Sisse-/väljalülituse näit
 • Ventilaatori sisse-/väljalülituse näit
 • Termostaadi sisse-/väljalülituse näit
 • Jääsulatuse näit
 • Veanäit

MODBUS® muundur

Valikulise liidese abil saab juhtida MODBUS®-toega BMS-i abil.

Paigaldusnõuded

 • Ühendatav VRF seeria: J-IIS, J-II, V-II, VR-II
 • Ühendatava DX-komplekti süsteemide võimsusvahemik: 50 kuni 100% välisseadme võimsusest
 • Ühendatava DX-komplekti süsteemide võimsusvahemik koos siseseadmetega: välisseadme võimsusest 30% või alla selle
 • Max juhtmepikkus juhtüksusest: 10 m
 • EEV seadme ja siseseadme torude maksimumpikkus: 5 m
 • Välispaigaldus Juhtüksuse (IP54 klass) ja EEV seadme võib paigaldada õue.

Valikuline eraldustoru kahe EEV seadme ühendamiseks: UTP-LX180A

Ühendatav võimsus
Torude ja juhtmete pikkus