Kontsern FUJITSU GENERAL Keskkonnasäästlikud hanked

Kontserni Fujitsu General keskkonnasäästlike hangete ülevaade

Kontsern Fujitsu General soovib oma klientidele valmistada ja pakkuda keskkonnasäästlikke tooteid, mistõttu teeb koostööd oma tarnijatega, et tagada materjalide ja toodete vastavus keskkonnanõuetele.

Meie hangetega seotud tavasid juhivad kaks järgmist põhimõtet:

  • materjalide ja toodete hankimine tarnijatelt, kes peavad oluliseks keskkonnakaitset;
  • keskkonnasõbralike ja ohtlikke aineid mittesisaldavate materjalide ja toodete hankimine.

Palume oma tarnijatel järgida dokumentides „Fujitsu konterni keskkonnasäästlike hangete standardid (juhised ja poliitika)“ ja „Konterni Fujitsu General individuaalpoliitika (määratlus)“ toodud sätteid.

Fujitsu kontserni hangete standardid (juhised ja poliitika)

Ulatus

Fujitsu kontserni hangete standardid rakenduvad Fujitsu kontserni tarnijatele ning materjalidele ja toodetele, mida nad kontsernile tarnivad.

Oma sisseostude tavade käigus järgib neid standardeid ka kontsern Fujitsu General.

Fujitsu kontserni keskkonnasäästlike hangete juhised (väljaanne 7.3)

Fujitsu Group Specified Chemical Substances List (Ver.4.2)

Fujitsu kontserni määratletud keemiliste ainete mittepiiramise haldamise juhised (väljaanne 4.0)

Kontserni Fujitsu General individuaalpoliitika (määratlus)

Ulatus

Kõnealune poliitika kehtib kontserni Fujitsu General tarnijatele ning materjalidele ja toodetele, mida nad kontsernile tarnivad.

Ohtlike ainete kasutuse keelamise spetsifikatsioon (väljaanne 2.3)

Kontsern Fujitsu General on RoHS-i direktiivi järgimiseks määratlenud üksikasjalikud spetsifikatsioonid.

Kui dokumentides „Ohtlike ainete kasutuse keelamise spetsifikatsioon“, „Fujitsu kontserni keskkonnasäästlike hangete juhised“ ja „Keskkonnasäästlike hangete leping“ on lahknevusi, siis jääb neist kehtima esimene.

Allkirjastatud järgimiskinnituse taotlus

Dokumendis „Ohtlike ainete kasutuse keelamise spetsifikatsioon“ kirjeldatud nõuete järgimise kinnituseks palume oma tarnijatel täita ja allkirjastada allolev blankett „Järgimiskinnitus“ ning saata see meile koos „tarnespetsifikatsioonidega“.

Keemiliste ainete teabepäring

Kontsern Fujitsu General hindab toodetes sisalduvate keemiliste ainete teabe jagamist hõlbustava chemSHERPA skeemi abil tarnijatelt saadud materjalides ja toodetes olevate keemiliste ainete olemasolu.

Skeemiga tutvumiseks ja andmesisestusvahendi allalaadimiseks palume oma tarnijatel külastada chemSHERPA allmärgitud veebisaiti.

chemSHERPA

Jahutusaine HCFC-22 hankimist ja kasutamist puudutav teave