Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Ehdot”) muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen sinun tai, jos käytät sivustoa www.fujitsu-general.com (jäljempänä ”Sivusto”) yrityksen tai oikeushenkilön puolesta, edustamasi yrityksen tai oikeushenkilön (jäljempänä yhteisesti ”Sinä” tai ”Sinun”) ja Fujitsu General Limitedin (jäljempänä ”FGL”), jonka kotipaikka on 3-3-17 Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Kanagawa, Japani 213-8502, välillä koskien sitä, miten Sinä käytät Sivustoa (kuten jäljempänä on määritelty).

LUE NÄMÄ EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN SIVUSTON KÄYTTÖÄ. Siirtymällä tälle Sivustolle tai käyttämällä sitä (kuten jäljempänä on määritelty) suostut noudattamaan kaikkia näitä Ehtoja myös silloin, kun Ehtoja muutetaan kohdan 6 mukaisesti. Siirtymällä tälle Sivustolle tai käyttämällä sitä vahvistat, että olet täysi-ikäinen ja voit hyväksyä nämä Ehdot. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä käytä tätä Sivustoa (kuten jäljempänä on määritelty) millään tavalla.

1. Sivuston käyttö

Vastaat tälle Sivustolle siirtymisestä, josta internetpalveluntarjoajat ja televiestintäyritykset voivat laskuttaa. Olet vastuussa mahdollisista maksuista. Lisäksi sinulla on oltava valmiina kaikki Sivustolle siirtymiseen tarvittavat laitteet, joista olet myös vastuussa.

Saat valita vapaasti haluamasi laitteen tai keinon, jota tarvitset Sivustolle siirtymiseen, etkä tarvitse tähän FGL:n suostumusta.

2. Immateriaalioikeudet

Tämä Sivusto ja kaikki materiaalit, jotka saatat saada käyttöösi Sivuston kautta, on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä, patenteilla tai muilla omistusoikeuksilla sekä immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä.

Tämän Sivuston sisältöä tai sen osia ei saa, ilman FGL:n valtuutetulta edustajalta saatua kirjallista lupaa, kopioida, jäljentää, välittää, näyttää, jakaa, vuokrata, alivuokrata, muuttaa, tallentaa myöhempään käyttöön tai muutoin käyttää millään tavalla, paitsi siltä osin kuin tällainen käyttö on sallittu Japanin tekijänoikeuslaissa ja muissa sovellettavissa laeissa.

Hyväksyt, että kaikki Sivustoa koskevat oikeudet, omistusoikeudet ja osuudet säilyvät FGL:n tai sen lisenssinmyöntäjien hallussa. Sinulla on oikeus käyttää tätä Sivustoa ainoastaan näiden Ehtojen mukaisesti, etkä saa muita oikeuksia, omistusoikeuksia tai osuuksia epäsuorasti, estoppel-periaatteeseen nojaten tai muutoin.

3. Rajoitukset

Kun siirryt tälle Sivustolle, ÄLÄ:

 1. takaisinmallinna, pura tai yritä muutoin selvittää lähdekoodeja, kohdekoodeja tai Sivuston sisäisiä rakenteita
 2. muokkaa, mukauta tai käännä tätä Sivustoa tai luo johdannaisteoksia tämän Sivuston perusteella
 3. siirry luvattomasti FGL:n tai sen lisenssinmyöntäjien järjestelmiin ja Sivustolle, käytä niitä luvattomasti tai levitä niihin viruksia, matoja, troijalaisia, aikapommeja, vakoiluohjelmia, haittaohjelmia, cancelbot-ohjelmia, passiivisia keräysmekanismeja, robotteja, tiedonhakuohjelmistoja tai muita haitallisia tai invasiivisia koodeja tai ohjelmia
 4. toteuta telehyökkäyksiä FGL:n ja sen lisenssinmyöntäjien järjestelmiin ja Sivustolle, skannaa niitä tai testaa niiden haavoittuvuutta
 5. häiritse, murra tai kierrä turvallisuustoimintoja, varmennusmenetelmiä tai muita toimintoja, jotka rajoittavat FGL:n ja sen lisenssinmyöntäjien järjestelmien ja Sivuston käyttöä tai valvovat niiden käyttöä tai niihin siirtymistä koskevia rajoituksia
 6. muokkaa tai poista Sivustolla näkyviä ilmoituksia tekijänoikeuksista, tavaramerkeistä tai muista omistusoikeuksista
 7. sisällytä tätä Sivustoa tai sen sisältöä mihinkään tuotteisiin tai palveluihin
 8. kopioi tai jäljennä tätä Sivustoa tai sen sisältöä mihinkään muuhun palvelimeen tai sijaintiin sen toisintamista tai uudelleen jakamista varten.

Olet yksin vastuussa kaikista lakien, sääntöjen tai määräysten rikkomuksista, jotka voivat aiheutua siitä, että et noudata näitä Ehtoja.

4. TAKUUN RAJOITUS

TÄMÄ SIVUSTO TARJOTAAN KÄYTTÖÖSI ”SELLAISENAAN”. FGL, SEN LISENSSINMYÖNTÄJÄT, TYTÄRYHTIÖT JA TOIMITTAJAT EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA TAKUITA SIVUSTOSTA TAI SEN SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA KIELTÄYTYVÄT NIMENOMAISESTI KAIKISTA PALVELUJA KOSKEVISTA SUORISTA TAI EPÄSUORISTA TAKUISTA, JOITA OVAT MUUN MUASSA LAKISÄÄTEISET TAKUUT, OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ MITKÄ TAHANSA TAKUUT SIVUSTON JA/TAI SEN SISÄLLÖN TÄYDELLISYYDESTÄ, KÄYTETTÄVYYDESTÄ, TÄSMÄLLISYYDESTÄ TAI LUOTETTAVUUDESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ VASTAAT ITSE KAIKISTA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ.

5. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

HYVÄKSYT SEN, ETTÄ SIIRRYT TÄLLE SIVUSTOLLE OMALLA VASTUULLASI. FGL, SEN LISENSSINMYÖNTÄJÄT, TYTÄRYHTIÖT TAI TOIMITTAJAT TAI NIIDEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, AGENTIT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SINULLE TAI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE AIHEUTUNEISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI RANGAISTUSKORVAUKSISTA, KUTEN MENETETYISTÄ VOITOISTA, MENETETYSTÄ MYYNNISTÄ TAI LIIKETOIMINNASTA TAI MENETETYISTÄ TIEDOISTA, JOTKA OVAT JOHTUNEET SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SIVUSTON KÄYTTÖKATKOKSESTA, VAIKKA FGL TAI SEN LISENSSINMYÖNTÄJÄT OLISIVATKIN OLLEET TAI OLISIVAT VOINEET OLLA TIETOISIA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOS OLET TYYTYMÄTÖN SIVUSTOON, AINOA RATKAISUSI VOI OLLA SIVUSTON KÄYTÖN LOPETTAMINEN. MIKÄÄN KOHDASSA 5 EI RAJOITA FGL:N VASTUUTA SINUA KOHTAAN MISTÄÄN VASTUISTA, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS SOVELLETTAVIEN LAKIEN NOJALLA.

6. Muut ehdot

 1. FGL voi ajoittain muuttaa Ehtoja oman harkintansa mukaan ilman, että siitä ilmoitetaan Sinulle etukäteen. Jos edelleen siirryt Sivustolle tai jatkat sen käyttöä mahdollisten muutosten julkistamisen jälkeen, osoitat hyväksyväsi tehdyt muutokset. Siksi FGL kehottaakin Sinua lukemaan Ehdot säännöllisin väliajoin Sivustolle siirtymisen yhteydessä. Näet viimeisimmät FGL:n Ehtoihin tekemät muutokset tämän sivun lopussa olevasta PÄIVITETTY VIIMEKSI -kentästä. Edellä esitetystä riippumatta mitkään Ehtoihin tehdyt muutokset eivät vaikuta mahdollisiin Sinun ja FGL:n välisiin kiistoihin, jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, kun FGL julkaisi kyseisillä muutoksilla päivitetyt Ehdot tai ilmoitti Sinulle muutoksista muulla tavoin.
 2. Ellei tässä nimenomaisesti muuta mainita, mikäli jonkin Ehdoissa olevan säännöksen katsotaan olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseisen säännöksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta muihin Ehdoissa oleviin säännöksiin. Ne säännökset, joita tämä pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei koske, pysyvät täysimääräisesti voimassa.
 3. Ehdoissa noudatetaan Japanin lainsäädäntöä. Sinä ja FGL hyväksytte peruuttamattomasti Tokion tuomioistuimen yksinomaisen toimivallan näistä Ehdoista tai niihin liittyen syntyvien kiistojen ratkaisussa. Suostut luopumaan kaikista tuomiovaltaan, oikeuspaikkaan tai sopimattomaan oikeuspaikkaan liittyvistä vastaväitteistä.
 4. FGL ei esitä tai anna takuita siitä, että tämä Sivusto soveltuu millekään tietylle lainkäyttöalueelle tai on käytettävissä tällä alueella. Tämän Sivuston sisältöä ei saa käyttää maissa tai alueilla, joissa kyseinen sisältö katsotaan lainvastaiseksi. Hyväksyt, että käytät tätä Sivustoa tai sen alasivuja tai siirryt niille omasta aloitteestasi ja että vastaat sovellettavien paikallisten lakien, säädöksien ja määräysten noudattamisesta.
 5. Tällä Sivustolla tai sen alasivuilla kuvattuja tuotteita ja palveluja ei välttämättä ole myytävänä omassa maassasi tai asuinpaikkakunnallasi. Tällaisiin tuotteisiin ja palveluihin viittaaminen tällä Sivustolla tai sen alasivuilla ei tarkoita tai takaa, että kyseisiä tuotteita tai palveluja on tai tulee olemaan saatavilla maassasi tai asuinpaikkakunnallasi. Kysy Fujitsu General -konserniin kuuluvien yhtiöiden valtuutetuilta, paikallisilta myyntiedustajilta tiettyjen tuotteiden ja palvelujen saatavuudesta ja hinnoista omassa maassasi tai asuinpaikkakunnallasi.
 6. Lataamalla, lähettämällä sähköpostitse, julkaisemalla tai muulla tavoin välittämällä mitä tahansa sisältöä FGL:lle tämän Sivuston kautta (jäljempänä kukin erikseen ”Lähetys”) hyväksyt, että tällainen Lähetys tapahtuu ilman salassapitovelvollisuutta ja antaa (tai takaa, että näiden oikeuksien haltija on nimenomaisesti antanut) FGL:lle automaattisesti ikuisen, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, täysin maksetun, alivuokrattavan (useammissa tasoissa), edelleen myönnettävän ja siirrettävän oikeuden ja luvan käyttää, toisintaa, muokata, mukauttaa, julkaista, esittää ja näyttää (julkisesti tai muutoin), välittää ja jakaa näitä Lähetyksiä missä tahansa muodossa, millä tahansa nykyään tunnetulla tai tulevaisuudessa kehitettävällä välineellä tai tekniikalla. Lisäksi takaat, että olet luopunut kaikista niin kutsutuista moraalisista oikeuksista Lähetykseen.
 7. Et saa viedä tai jälleenviedä suoraan tai epäsuoraan mitään tämän Sivuston sisältöä mihinkään maahan Japanin lainsäädännön tai minkä tahansa muun sovellettavan vientilain tai -määräyksen vastaisesti.
 8. Nämä Ehdot sisältävät myös FGL:n tietosuojakäytännössä Tietosuojakäytäntö-sivulla määritetyt käyttöehdot sekä siinä viittauksin esitetyt tiedot.

7. Linkit muilta sivustoilta

FGL antaa luvan käyttää linkkiä Sivustolle omalla sivustollasi, mikäli täytät seuraavat ehdot: (i) sivustosi ei herjaa tai vahingoita FGL:ää tai sisällä epäsopivaa sisältöä, (ii) sivustosi ei ole haitallinen yleiselle järjestykselle tai moraalille tai vahingoita FGL:n luotettavuutta tai kunniallisuutta, (iii) sivustosi ei loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia, omaisuutta tai yksityisyyttä, (iv) et luo minkäänlaista kehystä sisällön ympärille tai anna millään muulla tavalla virheellistä käsitystä siitä, että sisältö kuuluisi FGL:lle, (v) sivustoasi ei esitetä millään sellaisella tavalla, että siitä saisi virheellisen käsityksen Sinun ja FGL:n välisestä yhteistyöstä tai kumppanuudesta, (vi) sivustosi ei anna virheellisesti sellaista vaikutelmaa, että FGL hyväksyisi tai tukisi sitä sivustoasi, jolla linkki on annettu, ja (vii) sivustosi ei ole sellainen, jonka FGL voi katsoa epäsopivaksi mistään muusta syystä.

FGL voi vaatia Sinua poistamaan tällaisen linkin. Tämä lupa evätään, jos rikot Ehdoissa mainittuja säännöksiä tai muita alasivuja koskevia käyttöehtoja. Jos lupa evätään, Sinun on välittömästi poistettava mahdollinen linkki tälle Sivustolle.

Linkin määrittäminen:

 • Määritä omalle sivustollesi linkki tälle Sivustolle seuraavasti:

Esimerkkejä tekstilinkkien käytöstä:

 1. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>
 2. <a href="https://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL " >FUJITSU GENERAL </a>

8. Linkit tältä Sivustolta ja alasivuilta muille sivustoille

Tällä Sivustolla voi olla linkkejä muille sivustoille tai muihin lähteisiin. Koska FGL ei pysty valvomaan tällaisia sivustoja tai lähteitä, hyväksyt sen, että FGL ei ole vastuussa tällaisten ulkopuolisten sivustojen ja lähteiden saatavuudesta. FGL ei tue tällaisilla ulkopuolisilla sivustoilla tai lähteissä esitettyä sisältöä, markkinointia, tuotetta tai muita niistä tai niiden kautta saatavilla olevia materiaaleja tai vastaa niistä millään tavoin. Hyväksyt lisäksi, että FGL ei ole vastuussa suoraan tai epäsuoraan mistään vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai joiden väitetään aiheutuneen tällaisilla sivustoilla tai lähteissä tai niiden kautta esitetyn sisällön, tuotteiden tai palvelujen käytöstä, niihin turvautumisesta tai niihin liittyen.

Mitään tällä Sivustolla annettua tietoa ei saa tulkita niin, että FGL suosittelisi tai tukisi linkitetyillä sivustoilla esitettyä sisältöä tai mitään tällaisilla linkitetyillä sivustoilla tai niiden kautta esitettyä tuotetta tai palvelua. Mitään tässä mainittua ei saa tulkita niin, että FGL ja linkitettyjen sivustojen operaattorit olisivat yhteistyökumppaneita tai että niillä olisi muu vastaava suhde.

Muiden kuin tämän Sivuston ja sen alasivujen tarkastelu tapahtuu omalla vastuullasi (i) minkä tahansa hallinnon (mukaan lukien muun muassa sen alayksiköiden, virastojen ja päättävien elinten) asettamien sovellettavien lakien, säädösten ja määräysten sekä (ii) kyseisillä sivustoilla määritettyjen käyttöehtojen mukaisesti.

9. Ota yhteyttä FGL:ään

Jos Sinulla on kysyttävää Ehdoista tai tästä Sivustosta, ota yhteyttä FGL:ään yhteydenottolomakkeella alla olevan linkin kautta. Kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse, älä kirjoita viestiisi arkaluontoisia tietoja. Sähköpostiviestintä ei ole aina suojattua.

10. Muuta

Nämä Ehdot kattavat koko sopimuksen Sinun ja FGL:n välillä tämän Sivuston osalta ja korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset tiedonannot ja ehdotukset, jotka on tehty sähköisesti, suullisesti tai kirjallisesti Sinun ja FGL:n välillä tämän Sivuston osalta. Hyväksyt, että Sinulla ei ole valtaa tai valtuuksia ottaa tai luoda mitään velvollisuutta tai vastuuta FGL:n puolesta. Kumpikin osapuoli voi luopua oikeuksistaan näiden Ehtojen nojalla ainoastaan molempien osapuolten laatimalla kirjallisella asiakirjalla. Näiden Ehtojen minkä tahansa säännöksen laiminlyöntiä ei katsota kyseisestä säännöksestä tai mistään muusta säännöksestä luopumiseksi. Et saa myöntää, siirtää tai alivuokrata näissä Ehdoissa määritettyjä oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi tai jotakin niistä kenellekään toiselle ilman FGL:ltä etukäteen saatua nimenomaista kirjallista suostumusta. Näiden Ehtojen säännöksiä ei ole tarkoitettu kolmannen osapuolen hyödyksi, eikä sopijapuolten aikomuksena ole, että mikään kolmas osapuoli vastaisi jonkin säännöksen täytäntöönpanosta. Otsikot, kuvatekstit ja kappaleiden otsikot on lisätty ainoastaan helpottamaan lukemista, eikä niiden tarkoituksena ole määritellä tai selittää mitään kappaletta tai säännöstä. FGL ei vastaa velvollisuuksiensa täyttämättä jäämisestä, jos ne johtuvat syistä, joita se ei voi hallita.

PÄIVITETTY VIIMEKSI: Tammikuu 2020