AIRSTAGE VRF -järjestelmät Yleisiä ominaisuuksia

08:38

Parempi energiatehokkuus

Huomattavasti suurempi tehokkuus on saavutettu käyttämällä DC-kaksoiskiertomäntäkompressoria, invertteritekniikkaa sekä suurta lämmönvaihdinta.

Energiaa säästävät ominaisuudet

Taloudellinen-tila

Taloudellinen-tilan voi valita kauko-ohjaimella. Aikaisemmin asetettu lämpötila korvataan asteittain automaattisesti.

Lämpötila-alueen rajoituksen asettaminen

Asettaa vähimmäis- ja enimmäisrajat huoneenlämpötilalle, jotta saavutetaan optimaalinen tasapaino energiansäästön ja miellyttävän ympäristön välillä.

Automaattisen sammutuksen ajastin

 • Sisäyksikkö sammuttaa itsensä, kun määritetty aika on kulunut ajastimen käynnistämisen jälkeen.
 • Automaattisen sammutuksen ajastimelle voidaan määrittää haluttu aikaväli.

Tehonsäästötila

Toiminnan tehoa voidaan vähentää 5 vaiheessa nimellistehosta. Tämä tila vähentää tehon huippukulutusta ja helpottaa yksikön enimmäiskuormitusta.

Parempi mukavuus

Kylmäaineen virtauksen tarkka ohjaus

DC-invertteriohjaus ja sisäyksikön elektronisten paisuntaventtiilien erillisohjaus varmistavat kylmäaineen virtauksen tarkan ja sulavan hallinnan. Huoneenlämpötilaa voidaan säätää 0,5 °C:n askelin.

Automaattinen vaihto

Ilmastointilaite vaihtaa viilennys- ja lämmitystilan välillä automaattisesti asetetun lämpötilan ja huoneenlämpötilan mukaan.

Hiljainen toiminta

Kaksi hiljaisen toiminnan tilaa voidaan kytkeä automaattisesti. Toisessa tilassa priorisoidaan hiljaista ääntä suhteessa suorituskykyyn ja toisessa tilassa priorisoidaan suorituskykyä suhteessa hiljaiseen ääneen huoneenlämpötilan ja ulkolämpötilan mukaan. Tätä toimintoa voi ohjata ulkoisesti ulkoyksiköstä tai järjestelmäohjaimella.

Joustavaa suunnittelua

Suurin sallittu putken pituus: 1,000 m

AIRSTAGE V-III Series ja V-II Series

Luokkansa suurin sallittu putken pituus 1 000 m lisää asennuksen joustavuutta erilaisissa rakennuksissa.

*1.
VR-II-, V-III- ja V-II Series -laitteiden putkien enimmäispituus on 150 m.
*2.
V-III Series -laitteissa ensimmäisestä erotusputkesta katsottuna lähimmän ja kauimmaisen sisäyksikön välisen putken pituus saa olla korkeintaan 60 m.
*3.
Enintään 60 m VR-II- ja V-II Series -laitteissa

Korkea staattinen paine

Ulkoyksikköön voi liittää lauhdutinkuvun, jolloin staattiseksi vakiopaineeksi saadaan 82 Pa*4. Tämän ansiosta ulkoyksikkö voidaan asentaa laitehuoneeseen korkeassa rakennuksessa.

Halkaisijaltaan suurella puhaltimella ja DC-moottorilla ulkoiseksi staattiseksi paineeksi saadaan 82 Pa*4. Tämä on noin 2,6 kertaa enemmän kuin edellisen sukupolven mallissa

*4.
80 Pa V-III-, VR-II- ja V-II Series -laitteissa.

Erinomainen luotettavuus

Käyttöikää pidentävä toiminta*1

Kompressorit toimivat järjestyksessä vuorotellen, mikä tasaa kunkin yksikön kumulatiivista käyttöaikaa.

*1.
Yhdistettyjen kompressorien käynnistys- ja pysäytysaikoja vuorotellaan.

Suojaus nesteen takaisinvirtaukselta

Suuri painesäiliö kaappaa vielä höyrystymättömän kylmäaineen ja estää nesteen syötön kompressoriin.

Siniripainen lämmönvaihdin

Ulkoyksikön lämmönvaihtimessa on korroosion kestävä sininen ripa.

Varakäyttö

Jos yhteen kompressoriin tulee toimintahäiriö, jäljellä olevat kompressorit käynnistävät varakäytön*2.

*2.
Varakäyttö ei välttämättä toimi kaikissa häiriötilanteissa.

Kehittynyt kylmäaineen ohjaus*3

Kompressorin ohjauslogiikka säätää invertterin nopeutta ja tasapainottaa kylmäaineen massailmavirtausnopeutta kussakin ulkoyksikössä.

*3.
Ei saatavilla AIRSTAGE J-III- tai J-IIS Series -laitteisiin

Helppo asennus

Erinomainen siirrettävyys

 • Ulkoyksikköön voi kiinnittää nostohihnan nosturia varten.
 • Ulkoyksikköä voi nostaa ja kuljettaa haarukkatrukilla.
 • Se mahtuu pieneen hissiin.

Helppo käyttö

Irrotettava L-muotoinen etupaneeli tarjoaa enemmän tilaa asennus- ja huoltotöille.

Useita asennuksia voidaan tehdä helposti ja tehokkaasti ahtaissakin tiloissa.

Yksinkertainen johdotus

Suurin sallittu johdotuksen pituus: 3,600 m

Tiedonsiirtojohdotus voidaan asentaa saumattomasti sisä-, ulko- ja RB-yksiköiden kesken, mikä tekee johdotusjärjestelmän asennuksesta helpompaa.

* Automaattinen osoitteiden määritys ei ole käytettävissä sarjaliitetyissä kylmäainejärjestelmissä.

Automaattinen osoitteiden määritys

Yhdistettyjen sisäyksiköiden, RB-yksiköiden ja signaalinvahvistimen osoitteet voidaan määrittää automaattisesti ulkoyksikön piirilevystä.

Osoitteet voidaan määrittää manuaalisesti sisäyksiköstä tai kauko-ohjaimesta.

Helppo huolto ja ylläpito

Siirrettävä piirilevypaneeli
Mahdollistaa helpomman pääsyn piirilevyn taakse huoltotöitä varten.
Helppolukuinen 7 segmentin LED
Näyttää seuraavat toiminta- ja virhetilat ilman erikoistyökalun käyttöä:
 • Järjestelmän toimintatila
 • Poistolämpötila ja -paine
 • Kompressorin toiminnan tila
 • Vikaantuneen sisäyksikön osoite, virhekoodi ja virheiden määrä

Virhetilan voi tarkistaa ulkoyksikön näytöstä.

Virhetilan voi tarkistaa sisäyksiköiden langallisella kauko-ohjaimella.

Virhekoodi näkyy LCD-näytössä.

Langallinen kauko-ohjain
Yksinkertainen kauko-ohjain
Langallinen kauko-ohjain kosketuspaneelilla

Huoltotyökaluohjelmiston virhediagnoosi

Yhdistäminen huoltotyökaluohjelmistoon

 • Huoltotyökalulla voi tarkistaa ja analysoida toiminnan tilan ja viimeaikaisen virhehistorian.
 • Toiminnan tilan viimeisimmät 5 minuuttia voidaan tallentaa jatkuvasti.

Etävalvonta

Verkkovalvontajärjestelmällä järjestelmän toiminnan tilaa voi valvoa milloin tahansa Internetin kautta. Tämä varmistaa ongelmattoman käytön.

Rakennuksen VRF-verkkojärjestelmää voi valvoa reaaliajassa Internetissä.