Tietosuojakäytäntö

Fujitsu General Limited (FGL) ottaa tietoturvan vakavasti. Siksi olemmekin laatineet tietosuojakäytännön, jonka tarkoituksena on kertoa, miten FGL kerää, käyttää ja luovuttaa tietoja, mukaan lukien alla määriteltyjä henkilötietoja, jotka liittyvät palvelujemme (jäljempänä ”Palvelut”) käyttöön. Palveluja ovat (i) FGL:n verkkosivusto (jäljempänä ”Sivusto”) ja (ii) kaikki FGL:n tarjoamat palvelut ja sisältö tähän Sivustoon liittyen.

Kun käytät tätä Sivustoa, osoitat hyväksyväsi tämän tietosuojakäytännön ehdot. Jos et hyväksy tämän tietosuojakäytännön ehtoja, älä käytä tätä Sivustoa. Kun annat henkilötietojasi (kuten jäljempänä on määritelty) FGL:lle, hyväksyt sen, että näitä tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

1. Henkilötiedot

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilöllisyytesi voidaan tunnistaa tai jotka liittyvät tunnistettavaan yksittäiseen henkilöön. FGL kerää seuraavia henkilötietoja, kun rekisteröidyt Palveluihin tai käytät niitä:

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Faksinumero

2. Muut tiedot

Muilla tiedoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilöllisyytesi ei selviä tai jotka eivät liity suoranaisesti kehenkään yksittäiseen henkilöön. Henkilötietojen lisäksi FGL kerää (aktiivisesti ja passiivisesti) alla lueteltuja muita tietoja, jotka liittyvät Palvelujen käyttöön. FGL voi käyttää näitä muita tietoja mihin tahansa tarkoitukseen sillä edellytyksellä, että jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää FGL:ää käsittelemään muita tietoja henkilötietoina, FGL voi käyttää ja luovuttaa näitä tietoja samoihin tarkoituksiin kuin henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Voimme kerätä seuraavia Palvelujen käyttöä koskevia muita tietoja:

 • Käyttötiedot: FGL voi kerätä tietoja ja tilastoja käyttötottumuksistasi, kuten siitä, milloin, miten ja miten pitkään käytät Palveluja.
 • Laitetiedot: FGL voi kerätä sen laitteen IP-osoitteen, jolla käytät Palveluja tai siirryt niihin.

3. Yhdistetyt henkilötiedot

Yhdistetyillä henkilötiedoilla tarkoitetaan henkilötietoja ja muita tietoja, jotka on kerätty kootusti yhteen ja joiden perusteella Sinua tai muita Palvelujen käyttäjiä ei voida tunnistaa. FGL voi esimerkiksi yhdistää henkilötiedot ja muut tiedot arvioidakseen, montako prosenttia käyttäjistä tulee tietystä maasta tai tietyltä alueelta. FGL voi käyttää ja luovuttaa tällaisia yhdistettyjä henkilötietoja laillisiin tarkoituksiin. FGL voi esimerkiksi jakaa tällaisia yhdistettyjä henkilötietoja tytäryhtiöilleen, agenteilleen ja liiketoimintakumppaneilleen markkinointia ja muuta yritystoimintaa varten sekä luovuttaa käyttäjätilastoja yhdistettyinä henkilötietoina kuvatakseen FGL:n palveluja nykyisille ja potentiaalisille liiketoimintakumppaneille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille laillisissa tarkoituksissa.

4. Miten henkilötietoja käytetään?

Kohdan 3 säännöksiä rajoittamatta FGL voi käyttää henkilötietojasi ja muita tietojasi ilman erillistä ilmoitusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelujen tarjoamiseen, kuten kysymyksiisi ja pyyntöihisi vastaamiseen
 • tavalliseen yritystoimintaan, kuten data-analyyseihin ja analytiikkaan, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä Palvelujen tarjoamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen ja parantamiseen.

5. Henkilötietojesi jakaminen kolmansille osapuolille

FGL ei harjoita henkilötietojesi myymistä kolmansille osapuolille. Kuitenkin joissakin tilanteissa FGL voi jakaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille ilmoittamatta siitä Sinulle. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi kohdassa 4 määritellyt tarkoitukset, alla luetellut tilanteet sekä lailliset tarkoitukset:

 • FGL:n tytäryhtiöt

FGL voi jakaa henkilötietojasi tytäryhtiöilleen. FGL on yksin vastuussa tällaisten jaettujen henkilötietojen hallinnasta.

 • Sääntelyviranomaiset ja lainvalvontaviranomaiset

FGL katsoo sen olevan tarpeen tai sopivaa seuraavissa tilanteissa: (a) sovellettavien lakien nojalla (myös oman asuinmaasi ulkopuolella noudatettavat lait), (b) noudattaakseen oikeudellisia prosesseja, (c) vastatakseen julkisten ja valtiollisten viranomaisten pyyntöihin (myös oman asuinmaasi ulkopuolella toimivat julkiset ja valtiolliset viranomaiset), (d) pannakseen FGL:n ehdot täytäntöön, (e) suojellakseen FGL:n tai sen tytäryhtiöiden liiketoimintoja, (f) suojellakseen FGL:n, sen tytäryhtiöiden, Sinun tai toisten oikeuksia, tietosuojaa, turvallisuutta tai omaisuutta sekä (g) auttaakseen FGL:ää sille mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korjaamisessa tai rajoittamisessa.

 • Muut kolmannet osapuolet

FGL:n koko liiketoimintojen, varojen tai osakkeiden tai niiden osan uudelleenjärjestelyn, sulautumisen, myynnin, yhteenliittymän, luovutuksen, siirron tai muun toimenpiteen seurauksena (myös konkurssin tai vastaavien menettelyjen seurauksena) suoraan tai epäsuoraan syntyneet kolmannet osapuolet

6. Tietoturva

FGL käyttää henkilötietojen suojaamiseen kohtuullisia teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä ja järjestelyjä oman organisaationsa sisällä. Mikään tiedonsiirto- tai tiedontallennusjärjestelmä ei kuitenkaan ole täysin turvallinen. Jos Sinulla on aihetta epäillä, että viestintäsi FGL:n kanssa ei ole enää turvassa (jos esimerkiksi tilisi tietoturva on mielestäsi uhattuna), ilmoita FGL:lle välittömästi alla olevassa Ota yhteyttä FGL:ään -kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

7. Valinnat ja käyttöoikeus

Kuten tässä tietosuojakäytännössä on kerrottu, voit päättää koska tahansa, ettet anna henkilötietojasi FGL:lle Palvelujen kautta. Kuitenkin tämä saattaa estää joidenkin tietojen toimittamisen sinulle Palvelujen kautta.

 • Sähköisen viestinnän vastaanottaminen FGL:ltä

Jos et enää halua vastaanottaa meiltä markkinointiviestejä sähköpostitse, voit kieltäytyä näistä viesteistä niissä annettujen ohjeiden mukaisesti.

 • FGL jakaa henkilötietojasi tytäryhtiöidensä kanssa näiden suoramarkkinointitarkoituksiin

Jos et halua FGL:n jakavan henkilötietojasi tytäryhtiöidensä kanssa näiden suoramarkkinointitarkoituksiin, voit kieltää sen noudattamalla kyseisissä sähköpostiviesteissä annettuja ohjeita.

Jos et halua enää vastaanottaa mitään edellä mainitusta viestinnästä ja kiellät viestinnän edellä kuvatuilla tavoilla, FGL yrittää toteuttaa pyyntösi niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista. Huomaa, että FGL voi edelleen lähettää sinulle tietyntyyppisiä viestejä, kuten hallinnollisia viestejä tai Palveluihin liittyviä viestejä.

8. Henkilötietojen tarkastelu tai päivitys

Jos haluat tarkastella, muuttaa tai päivittää FGL:lle antamiasi henkilötietoja, voit tehdä niin noudattamalla alla olevassa Ota yhteyttä FGL:ään -kohdassa annettuja ohjeita.

Jos Sinulla on kysyttävää siitä, miten FGL käsittelee FGL:lle antamiasi henkilötietoja, ota yhteyttä FGL:ään yhteydenottolomakkeella alla olevasta linkistä.

Kirjoita pyyntösi selkeästi lomakkeelle. Oman turvallisuutesi takia FGL käsittelee vain niitä pyyntöjä, jotka koskevat yhteydenottolomakkeen lähettämiseen käyttämääsi sähköpostiosoitteeseen liittyviä henkilötietoja. FGL voi myös joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi käsittelemistä. FGL yrittää vastata pyyntöösi niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

Huomaa, että FGL voi joutua säilyttämään joitakin tietoja kirjanpitoa varten ja että jotkin tiedot saattavat jäädä FGL:n tietokantoihin ja muihin arkistoihin, joita ei poisteta.

Yhteydenottolomake (kansainvälinen sivusto)

9. Henkilötietojesi säilyttäminen

FGL säilyttää henkilötietojasi niin pitkään kuin tässä tietosuojakäytännössä määritettyjen tarkoitusten toteuttaminen edellyttää, ellei laissa vaadita tai sallita pidempää säilytysaikaa.

10. Alaikäiset ja palvelujen käyttö

Palveluja ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille, ja FGL pyytääkin, että he eivät antaisi henkilötietojaan Palvelujen kautta. Jos olet alle 13-vuotias, älä anna FGL:lle omia henkilötietojasi. Jos Sinulla on aihetta epäillä, että alle 13-vuotias lapsi on antanut henkilötietojaan FGL:lle Palvelujen kautta, ota meihin yhteyttä. FGL poistaa kyseiset tiedot tietokannoistaan.

11. Henkilötietojen siirto

Japanissa toimiva FGL hallitsee ja ylläpitää Palveluja. Henkilötietojasi kerätään, ne tallennetaan ja niitä käsitellään Japanissa. Käyttämällä Palveluja annat suostumuksesi siihen, että siirrämme henkilötietosi oman asuinmaasi ulkopuolelle sellaiseen maahan, jonka tietosuojalait ja -säädökset voivat poiketa oman asuinmaasi vastaavista. Joissakin tilanteissa oman asunmaasi ulkopuolella toimivat tuomioistuimet, lainvalvontaviranomaiset tai sääntelyviranomaiset voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi.

12. Arkaluontoiset tiedot

ÄLÄ lähetä tai luovuta FGL:lle tai muutoin anna FGL:n saataville sinua koskevia arkaluontoisia henkilötietoja, joita ovat esimerkiksi henkilötunnuksesi ja tiedot rodullisesta tai etnisestä taustastasi, poliittisesta näkemyksestäsi, uskonnostasi tai muista aatteistasi, terveydestäsi, biometrisistä tai geneettisistä ominaispiirteistäsi ja rikosrekisteristäsi, Palvelun kautta tai muilla tavoin.

13. Evästeet

Eväste on tiedosto, jonka verkkosivusto voi lähettää selaimeesi ja joka tallennetaan tietokoneellesi. Se ei tallenna henkilötietoja, ja sitä käytetään parantamaan verkkosivuston toiminnallisuutta sekä seuraamaan nimettömästi käyttäjien vierailuja verkkosivustolla. Sen avulla sivuston ylläpitäjä pystyy kehittämään verkkosivustonsa yleistä käyttäjäkokemusta. Emme käytä tietoja, joita evästeet keräävät sijainnistasi, IP-osoitteestasi, internetpalveluntarjoajastasi, yrityksestäsi tai muista tunnistettavista tiedoista. Voimme esimerkiksi seurata tietyllä Sivuston sivulla vierailevien kävijöiden kokonaismäärää ja sitä, mistä he ovat kotoisin ja millä hakusanoilla he etsivät tätä Sivustoa hakukoneista.

Lue evästekäytännöstämme lisää evästeistä ja siitä, miten käytämme niitä ja miten ne voi poistaa käytöstä.

Evästekäytäntö

14. Muutokset tietosuojakäytäntöön

FGL pidättää oikeuden muuttaa, muokata tai päivittää tätä tietosuojakäytäntöä koska tahansa. Sivun alalaidan PÄIVITETTY VIIMEKSI -kentästä näkee, koska tämä tietosuojakäytäntö on viimeksi päivitetty. Jos edelleen siirryt Palveluihin tai jatkat niiden käyttöä mahdollisten muutosten julkistamisen jälkeen, osoitat hyväksyväsi nämä muutokset.

15. Ota yhteyttä FGL:ään

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten FGL käsittelee FGL:lle antamiasi henkilötietoja, ota yhteyttä FGL:ään yhteydenottolomakkeella alla olevasta linkistä.

Kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse, älä kirjoita viestiisi arkaluontoisia tietoja. Sähköpostiviestintä ei ole aina suojattua.

Yhteydenottolomake (kansainvälinen sivusto)

PÄIVITETTY VIIMEKSI: Toukokuu 2018


Konsernin yritysten tietosuojakäytäntö