Tuuletus DX-sarja ilmankäsittelysovelluksiin


Ominaisuudet

Lukuisat lämpötila-anturit ohjaavat ilmankäsittely-yksikköä ja puhallinkonvektoria.

Ilmankäsittely-yksikköön (AHU) yhdistettynä syöttöilman lämpötilaa ohjataan poistoanturilla.

Puhallinkonvektoriyksikköön (FCU) yhdistettynä huoneenlämpötilaa ohjataan paluuilman lämpötila-anturilla.

Käyttö osana VRF-järjestelmää

Tukee monia teholuokkia

 • Kaksi EEV-yksikköä voidaan kytkeä rinnakkain suuritehoisiin, enintään 20 HP:n (50 kW) yksiköihin. (UTP-LX180A-erotusputki vaaditaan)
 • Yhdistettävä tehoalue: 5–50 kW

Eri ohjausvaihtoehtoja käyttötarkoituksen mukaan

VRF-ohjaimien tai keskushallintaohjaimien käyttämä keskusohjaus

Keskusohjaus ulkoisista ohjaimista

Yhteenveto toiminnoista

Tulot

 • Käytössä / poissa käytöstä
 • Lämpötilan asettaminen
 • Tehontarve
 • Lämmityksen ja viilennyksen toimintatilat
 • Vikatiedot

Lähdöt

 • Virran osoitin
 • Puhaltimen virran osoitin
 • Termostaatin virran osoitin
 • Huurteenpoiston osoitin
 • Vikaosoitin

MODBUS®-muunnin

Voidaan ohjata MODBUS®-yhteensopivalla BMS:llä valinnaista liittymää käyttämällä.

Asennusvaatimukset

 • Yhdistettävä VRF-sarja: J-IIS, J-II, V-II, VR-II
 • Yhdistettävien DX-sarjan järjestelmien tehoalue: 50–100 % ulkoyksikön kapasiteetista
 • Yhdistettävien DX-sarjan järjestelmien tehoalue sisäyksiköiden kanssa: 30 % tai vähemmän ulkoyksikön kapasiteetista
 • Suurin johdotuspituus ohjausyksiköstä: 10 m
 • Putkien enimmäispituus EEV-yksikön ja sisäyksikön välillä 5 m
 • Ulkoasennus: Ohjausyksikkö (IP54-luokka) ja EEV-yksikkö voidaan asentaa ulos.

Valinnainen erotusputki kahden 2 EEV-yksikön yhdistämiseen: UTP-LX180A

Yhdistettävä teho
Putkien ja johdotuksen pituus