FUJITSU GENERAL -konserni Ekologinen hankinta

Fujitsu General -konsernin ekologisen hankinnan yleiskuvaus

Osana Fujitsu General -konsernin pyrkimyksiä valmistaa ja toimittaa ympäristöystävällisiä tuotteita asiakkailleen konserni tekee yhteistyötä toimittajiensa kanssa varmistaakseen, että sen hankkimat materiaalit ja tuotteet täyttävät ympäristövaatimukset.

Noudatamme hankintakäytännöissämme seuraavaa kahta ohjenuoraa:

  • Materiaalit ja tuotteet hankitaan toimittajilta, jotka edistävät ympäristönsuojelua.
  • Hankittavat materiaalit ja tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, eikä niissä ole haitallisia aineita.

Pyydämme toimittajia tutustumaan Fujitsu-konsernin ekologisiin hankintastandardeihin (ohjeisiin ja käytäntöön) sekä Fujitsu General -konsernin yksittäiseen käytäntöön (määrityksiin) ja noudattamaan niitä.

Fujitsu-konsernin hankintastandardit (ohjeet ja käytäntö)

Soveltamisalue

Fujitsu-konsernin hankintastandardit koskevat Fujitsu-konsernin toimittajia sekä niitä materiaaleja ja tuotteita, joita he toimittavat konsernille.

Fujitsu General -konserni noudattaa näitä standardeja myös hankintatoimissaan.

Fujitsu-konsernin ohjeet ekologiseen hankintaan (versio 7.3)

Fujitsu-konsernin määriteltyjen kemiallisten aineiden luettelo (versio 4.2)

Ohjeet Fujitsu-konsernin määriteltyjen kemiallisten aineiden vuotojen hallintaan (versio 4.0)

Fujitsu General -konsernin yksilökäytäntö (määritykset)

Soveltamisalue

Tämä käytäntö koskee Fujitsu General -konsernin toimittajia sekä niitä materiaaleja ja tuotteita, joita he toimittavat konsernille.

Specification of Prohibiting Use of Hazardous Substances (Edition 2.3)

Fujitsu General -konserni on laatinut yksityiskohtaiset määritykset varmistaakseen, että RoHS-direktiiviä noudatetaan.

Jos ”Vaarallisten aineiden käyttökieltoa koskevat määritykset”, ”Fujitsu-konsernin ohjeet ekologiseen hankintaan” ja ”Ekologinen hankintasopimus” eroavat toisistaan joiltakin osin, ensiksi mainittua noudatetaan.

Pyydä allekirjoitettua vahvistusta vaatimusten noudattamisesta

Jotta pystymme vahvistamaan, että toimittajamme noudattavat kohdassa ”Vaarallisten aineiden käyttökieltoa koskevat määritykset” annettuja vaatimuksia, pyydämme heitä täyttämään alla olevan ”Vahvistus vaatimusten noudattamisesta” -lomakkeen, allekirjoittamaan sen ja toimittamaan sen meille yhdessä ”Toimituksen tekniset tiedot” -lomakkeen kanssa.

Vahvistus vaatimusten noudattamisesta

Pyyntö kemiallisia aineita koskevista tiedoista

Fujitsu General -konserni arvioi toimittajien meille toimittamien materiaalien ja tuotteiden sisältämät kemialliset aineet chemSHERPA-järjestelmän avulla. Järjestelmä helpottaa tietojen jakamista tuotteiden sisältämistä kemiallisista aineista.

Pyydämme toimittajiamme käymään chemSHERPAn verkkosivustolla seuraavassa URL-osoitteessa, tutustumaan järjestelmään ja lataamaan työkalun tietojen syöttämistä varten.

chemSHERPA

HCFC-22:n hankinnasta ja käytöstä