FUJITSU GENERAL -konserni Tieto- ja viestintäjärjestelmäliiketoiminta

Järjestelmät palontorjuntaan ja katastrofivalmiuteen

Tarjoamme kunnille kokonaisvaltaisia ratkaisuja palontorjuntaan ja katastrofivalmiuteen. Ehdotamme, valmistamme, toimitamme ja huollamme palontorjuntajärjestelmiä, jotka suojelevat asukkaiden henkeä ja omaisuutta, sekä katastrofivalmiuteen tarkoitettuja järjestelmiä, jotka varmistavat kansalaisten turvallisuuden.

Palontorjuntajärjestelmämme on suunniteltu toimittamaan komentokeskukselle kattavat tiedot esimerkiksi ensimmäisen soittajan sijainnista, lyhimmästä reitistä tapahtumapaikalle, paikalle lähetetyn palontorjuntayksikön vahvistetusta kokoonpanosta ja välineistöstä sekä tapahtumapaikan vahvistetuista olosuhteista, jotta komentokeskus pystyy antamaan nopeasti täsmällisiä ohjeita paikalle kiirehtiville pelastajille.

Katastrofivalmiusjärjestelmämme mahdollistaa kriittisten tietojen luotettavan lähetyksen digitaalisesti – äänilähetys, kuvat ja tekstit. Järjestelmiämme käytetään eri kunnissa ympäri maan osana edistyksellistä katastrofivalmiusjärjestelmää.

Palon- ja katastrofintorjuntajärjestelmät

Kädessä pidettävät radioviestintälaitteet

Olimme alan ensimmäisiä toimijoita, jotka ryhtyivät käyttämään digitaalista signaalinkäsittelyä kädessä pidettävien radioviestintälaitteiden modulaatio- ja demodulaatiopiireissä. Tarkoituksenamme oli vähentää niissä käytettävien komponenttien määrää ja tehdä laitteista entistä tehokkaampia ja luotettavampia.

Vuonna 2017 teimme kädessä pidettävästä yksiköstä (kuvassa) kaksi kolmannesta edeltäjäänsä pienemmän, jotta se toimisi vähemmällä akkuteholla. Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita, joissa käytetään digitaaliseen käsittelyyn perustuvaa modulaatiota ja demodulaatiota sekä korkeataajuista tehonvahvistusta.

Alan ensimmäiset tuotteet

2002: Digitaalinen radioviestintäjärjestelmä kunnalliseen hätäradioverkkoon

2010: Digitaalinen radioviestintäjärjestelmä palontorjuntaan ja katastrofivalmiuteen

Pieni, kädessä pidettävä radioviestintälaite

Yksityisen sektorin järjestelmät

Tarjoamme yritysasiakkaillemme ajankohtaisia ja heidän erityistarpeisiinsa räätälöityjä palveluratkaisuja.

Ratkaisut ravintoloille

Tarjoamme kokonaisratkaisuja ravintolatoimintaan aina tilausten tekemisen, varastonhallinnan ja henkilöstön työajanseurannan kaltaisista taustatoiminnoista POS-tilausjärjestelmän kaltaisiin front-end-toimintoihin.

Lisäksi tarjoamme ravintoloille BPO*-palveluja, jotka auttavat visualisoimaan, virtaviivaistamaan ja vakioimaan ravintolan toimintoja niin, että tuottavuus paranee ja henkilöstön työskentelyyn saadaan joustoa.

*
BPO (liiketoimintaprosessien alihankinta) tarkoittaa yrityksen joidenkin prosessien ulkoistamista ulkopuolisille erikoispalvelujen tarjoajille.

Älypuhelinpohjainen tilausjärjestelmä

POS-järjestelmä ravintolaan

Ratkaisut avohoidon hallintaan

Järjestelmämme on yhdistetty sairaalan ylläpitämään avohoidon sähköiseen potilasrekisteriin, ja se auttaa avohoitopotilaita vastaanotossa, tarkastuksissa, maksuasioissa ja lääkkeiden haussa heidän käydessään sairaalahoidossa.

Tarjoamme lisäksi sairaalan käyttöön näytöllä varustetun potilasohjausjärjestelmän sekä potilaan hakulaitteita.

Näytöllä varustettu potilasohjausjärjestelmä, johon on yhdistetty sähköinen potilasrekisteri, sekä älypuhelimilla toimiva potilaan hakujärjestelmä

Ratkaisut hedelmien lajitteluun

Toimitamme erilaisia hedelmien lajittelulaitoksissa kerättyjä tietoja asiakkaiden tarpeisiin räätälöityinä. Keräämme lisäksi kattavasti tietoa tehtaisiin asennetuista hedelmänlajittelukoneista, säilytämme näitä tietoja ja toimitamme niitä asiakkaalle.