Lite-systeemcontroller UTY-ALGXZ1

Controller

Max. aantal regelbare systemen :
1 VRF-netwerksysteem
Max. aantal regelbare delen :
100 buitendelen,400 binnendelen
Downloaden :
Catalogi

Functies

Lite-systeemcontroller biedt een reeks standaardfuncties voor het beheer van airconditioners die in een klein of middelgroot gebouw zijn geplaatst.

 • Er kunnen maximaal 400 binnendelen en 100 buitendelen op een VRF-netwerksysteem worden geregeld.
 • Naast een nauwkeurige regeling van de airconditioner zijn er diverse toepassingen beschikbaar als optie om een breder regelbereik te bieden.
 • Ondersteunt 7 talen: Chinees, Engels, Frans, Duits, Pools, Russisch en Spaans.

Visueel intuïtieve bediening

Klikken en bedienen

Een visuele weergave van de eigenschap wordt op het scherm weergegeven vanuit het perspectief dat het meest geschikt is voor gebruik (klikken en bedienen). U kunt kiezen uit 4 weergaveopties: locatie, gebouw, etage en lijst.

Definieer groepen voor batchregeling

Binnendelen kunnen worden gegroepeerd voor vereenvoudigde batchregeling via het boommenu. Ze kunnen worden gegroepeerd op organisatorische hiërarchie, zoals op divisie, afdeling en sectie.

* 2D-vloerlay-out of 3D-perspectief van een gebouw is niet beschikbaar op de Lite-systeemcontroller.

Apparaten van derden die zijn aangesloten via MODBUS® kunnen worden bediend.

Standaard aan
Systeemcontroller
Optioneel voor
Lite-systeemcontroller UTY-PLGXX2

Wanneer een MODBUS®-adapter (apart verkrijgbaar) is aangesloten op een pc, kunnen elektrische apparatuur en apparaten die door MODBUS® worden ondersteund centraal vanaf de pc worden bewaakt en geregeld. De centrale regeling voorkomt energieverspilling in een gebouw, die ontstaat als apparatuur niet wordt uitgeschakeld tijdens of na het werk, en vermindert de noodzaak van controles op locatie.

Breed bedrijfs- en databeheer

Standaard aan
Systeemcontroller en Lite-systeemcontroller

Schemabeheer

 • Er kan een jaarlijks schema worden opgesteld voor elke afstandsbedieningsgroep of door de gebruiker gedefinieerde groep.
 • De instellingen voor aan/uit, bedrijfsmodus, verbod op lokale regeling en temperatuur kunnen tot 143 keer per dag worden geprogrammeerd met intervallen van 10 minuten en voor maximaal 101 configuraties voor elke afstandsbedieningsgroep.
 • Instellingen kunnen worden geprogrammeerd voor een periode die van middernacht tot middernacht loopt.
 • Hiermee kunt u voor een heel jaar speciale instellingen programmeren voor vakanties.
 • De fluisterstille werking van buitendelen kan worden gepland.

Uitgebreide regeling van binnen- en buitendelen

 • De bedrijfsstatus en -modus van elk binnendeel worden weergegeven.
 • Hiermee kunt u elk binnendeel in- en uitschakelen en de bedrijfsmodus inschakelen.
 • Instelbegrenzing temperatuurbereik
 • Instelling van fluisterstille modus voor buitendelen

Verbod op lokale regeling

Hiermee wordt het onmogelijk gemaakt om de bedrijfsmodus, temperatuurinstelling en aan/uit-instelling van een binnendeel lokaal te wijzigen.

Foutmelding en e-mailmelding

Als er iets misgaat, wordt er een foutmelding weergegeven in een pop-upvenster op een computerscherm met een geluidssignaal en wordt er een e-mailbericht verzonden. Fouten van de afgelopen 365 dagen worden geregistreerd en kunnen worden bekeken.

Bedrijfs- en regelingslogboek

Er kan een logboek van de bedrijfsstatus en -regeling worden bijgehouden en opgehaald.

Databases importeren en exporteren

Alleen een beheerder is gemachtigd om registratie-, lay-out- en beeldgegevens te importeren en exporteren.

Automatische klokinstelling

De tijd kan automatisch en batchgewijs worden ingesteld voor alle controllers.

Verdeling van elektriciteitskosten

Standaard aan
Systeemcontroller
Optioneel voor
Lite-systeemcontroller UTY-PLGXA2

Methode voor de verdeling van de elektriciteitskosten

Dit is een methode om de maandelijkse energiekosten te berekenen die aan elke huurder moeten worden toegewezen op basis van de hoeveel elektriciteit die is verbruikt door de airconditioners. De eerste stap is om precies te bepalen hoeveel energie in de ruimtes van de huurders wordt verbruikt door de airconditioners. De tweede stap is het verdelen van de totale energierkening die door een elektriciteitsbedrijf wordt verstuurd op basis van het elektriciteitsverbruik van elke huurder. Zo kunt u de energiekosten bepalen van elke huurder om in rekening te brengen. (Zie de afbeelding rechts) Bij de berekening wordt rekening gehouden met factoren als het aantal ongebruikte ruimtes en het elektriciteitstarief 's nachts. Deze gegevens worden uitgebreid weergegeven in het schema voor de toewijzing van energiekosten.

Voorbeeld van systeemconfiguratie

1. Bereken hoeveel elektriciteit elk binnendeel verbruikt

2. Bereken hoeveel elektriciteit wordt verdeeld over de binnendelen door een buitendeel

3. Combineer het totale elektriciteitsverbruik van elk binnendeel en hoeveel elektriciteit over deze binnendelen is verdeeld door het buitendeel om het totale elektriciteitsverbruik te bepalen.

4. Bereken de energiekosten die per huurder in rekening worden gebracht

Bereken de energiekosten die aan elke huurder worden toegewezen door de totale energiekosten te delen door de verhouding tussen hun elektriciteitsverbruik en het totale verbruik.

Extern beheer

Standaard aan
Systeemcontroller
Optioneel voor
Lite-systeemcontroller UTY-PLGXR2

Systeemcontroller kan op locatie of op afstand via netwerken worden gebruikt voor centrale regeling op afstand.

Voor de systeemcontroller zijn 2 softwareprogramma's nodig die samenwerken: VRF-controller werkt op locatie en communiceert met een VRF-systeem;

VRF Explorer, die op een externe locatie wordt uitgevoerd, biedt een gebruikersinterface en communiceert met de VRF-controller.

VRF-controller en VRF Explorer werken op één pc of op verschillende pc's die op een netwerk zijn aangesloten.

Een pc met VRF Explorer kan maximaal 10 VRF-systeemlocaties met elk maximaal 20 gebouwen centraal regelen.

Centrale regeling op locatie

Centrale regeling op afstand

Energiebesparend beheer

Optioneel voor
Systeemcontroller UTY-PEGXZ1
Optioneel voor
Lite-systeemcontroller UTY-PLGXE2

Afhankelijk van het seizoen, het weer en het tijdstip van de dag kunnen er verschillende energiebesparende opties worden geselecteerd. Het systeem wordt in een krachtige energiebesparende modus gezet, terwijl het voor een comfortabele temperatuur zorgt voor de aanwezigen.

Prestatiegegevens energiebesparende stand: In deze grafiek wordt het energieverbruik van de huidige maand vergeleken met de vorige maand en met dezelfde maand van het voorgaande jaar om de energiebesparingen bij te houden.

Rotatie van binnendelen

Binnendelen kunnen automatisch worden gerouleerd om in een groep te werken volgens een vooraf vastgesteld jaarschema. Hierdoor wordt het energieverbruik verlaagd en genieten de aanwezigen in de ruimte van een comfortabele temperatuur. U kunt instellen hoe vaak een binnendeel moet worden uitgeschakeld.

Uitschakeling bij piekwaarde

Een elektriciteitsmeter die het totale energieverbruik bewaakt, verandert de ingestelde temperatuur voor binnendelen, schakelt de thermostaat uit en voert andere stappen uit om het energieverbruik te beperken, terwijl een comfortabele temperatuur wordt gehandhaafd voor de aanwezigen en het beoogde energieverbruik voor elk tijdsegment wordt ingesteld. De binnendelen die moeten worden geregeld, kunnen op elke gewenste manier worden gegroepeerd en het regelniveau kan voor elke groep worden ingesteld.

Capaciteitsbesparing voor buitendeel

De bovengrens voor de capaciteit van een buitendeel kan worden aangepast om het energieverbruik tijdens een warme zomer of koude winter te verminderen door het gemiddelde te nemen van de energiebesparende prestaties van elk koudemiddelsysteem. De bovengrens voor de capaciteit kan worden ingesteld op 50% van de nominale capaciteit of meer.

Downloaden