Milieu

De Fujitsu General Group erkent dat de mondiale milieubescherming een belangrijke kwestie voor bedrijven is. We stimuleren de duurzame ontwikkeling van de samenleving door bij te dragen aan het creëren van een veilige en comfortabele samenleving, en door mensen over de hele wereld een welvarende, hoopvolle toekomst te bieden.

Daarnaast ontplooien we actief op eigen initiatief verschillende activiteiten om de duurzaamheid te verbeteren, en nemen daarbij alle geldende milieuvoorschriften in acht.

Door onze individuele en collectieve acties streven we ernaar een rijke natuurlijke omgeving voor toekomstige generaties te beschermen.