FUJITSU GENERAL Group Boodschap van de voorzitter

Over mijn benoeming tot voorzitter

Ik ben vereerd om te mogen aankondigen dat ik, Koji Masuda, vanaf vandaag officieel de rol van voorzitter en CEO van Fujitsu General heb aangenomen.

Als onze core business speelt airconditioning een cruciale rol als essentiële infrastructuur in de woningsector, de commerciële sector en de industriële sector. Ik heb er vertrouwen in dat dit bedrijf een enorm potentieel heeft met onze continue toewijding aan het bevorderen van een CO2-vrije samenleving, het verbeteren van de maatregelen tegen de opwarming van de aarde en baanbrekende innovaties in warmtepomptechnologie. Ook onze bedrijven op het gebied van informatie- en communicatiesystemen en elektronische apparatuur blijven integraal een bijdrage leveren aan veiligheid en beveiliging van de toekomst van onze samenleving.

Desondanks wordt de omgeving waarin ons bedrijf actief is, gekenmerkt door een toegenomen wereldwijde concurrentie, snelle ontwikkelingen in digitale technologie en ingrijpende verschuivingen in de maatschappelijke en marktdynamiek. Om een duurzame groei te realiseren in dit snel transformerende landschap, gedreven door technologische evolutie, zijn we vastberaden om ons doel, "Bringing Smiles to People through Trust and Imagination", vorm te geven. Met dit leidende principe beloof ik onze managementhervormingen te richten op de volgende ambitieuze visie:

Ambitieuze visie

Fujitsu General wordt wereldwijd erkend als een gewaardeerde onafhankelijke entiteit die continu duurzame groei realiseert.

  1. Met onze airconditioningoplossingen leveren wij wereldwijd een aanzienlijke bijdrage aan het creëren en verbeteren van welzijn.
  2. Naast airconditioning streven we ernaar om de wereldwijde leefomgeving te verbeteren en te innoveren, waardoor we bijdragen aan de vorming van een duurzame samenleving.
  3. Elk lid van de Fujitsu General Group omarmt met enthousiasme en trots onze bedrijfsfilosofie, de FUJITSU GENERAL Way.

Ons bedrijf is trots op de integriteit die traditioneel door onze werknemers wordt hooggehouden, onze technische expertise die we in de loop van vele jaren hebben ontwikkeld en het vertrouwen dat we hebben gewonnen van talloze klanten over de hele wereld. Deze kenmerken zijn activa van onschatbare waarde voor ons. Op basis van deze sterke punten, en met de filosofie van "Living together for our future" als onderdeel van de FUJITSU GENERAL Way als leidraad, streven we naar duurzame groei. We zetten ons in om ervoor te zorgen dat alle leden van de Fujitsu General Group, die een centrale rol spelen in onze uiteenlopende bedrijfsactiviteiten, een gevoel van trots en plezier in hun werk beleven. Tegelijkertijd streven we ernaar een aantrekkelijke entiteit te blijven voor al onze stakeholders.

In lijn met deze doelstellingen verwachten we in de eerste helft van het fiscale jaar 2024 nieuw managementbeleid voor de middellange termijn te formuleren en aan te kondigen, waarin specifieke initiatieven worden beschreven. Ik doe een beroep op uw voortdurende steun en betrokkenheid, nu we beginnen aan dit nieuwe hoofdstuk.

Juni 18, 2024

Koji Masuda

Voorzitter en CEO