Privacybeleid

Fujitsu General Limited (FGL) neemt privacykwesties serieus en heeft dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over hoe FGL informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt, inclusief persoonlijke informatie zoals hieronder gedefinieerd, in verband met uw gebruik van de 'diensten', die bestaan uit (i) de website van FGL (de 'website'), en (II) alle diensten en inhoud geleverd door FGL met betrekking tot deze website.

Door deze website te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de voorwaarden en bepalingen van dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, gebruik deze website dan niet. Door uw persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) aan FGL te verstrekken, erkent u dat dergelijke persoonlijke gegevens gebruikt en openbaar gemaakt kunnen worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

1. Persoonlijke gegevens

'Persoonlijke gegevens' omvatten informatie waarmee u als individu kunt worden geïdentificeerd of die betrekking heeft op een identificeerbare persoon. FGL verzamelt de volgende persoonlijke gegevens over u in verband met uw registratie voor en gebruik van de Diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer

2. Overige informatie

'Overige informatie' is informatie die uw identiteit niet onthult en geen rechtstreekse betrekking heeft op een individu. Naast persoonlijke informatie verzamelt FGL ook (actief en passief) andere 'overige informatie' in verband met uw gebruik van de diensten. Deze informatie wordt hieronder vermeld. FGL mag andere overige informatie voor wat voor reden dan ook gebruiken, op voorwaarde dat FGL, als het volgens de toepasselijke wetgeving verplicht is om overige informatie als persoonlijke gegevens te behandelen, deze informatie mag gebruiken voor dezelfde doeleinden waarvoor FGL persoonlijke Informatie gebruikt en bekendmaakt zoals beschreven in dit privacybeleid. Andere informatie die we mogelijk verzamelen over uw gebruik van de diensten omvat het volgende:

 • Gebruiksgegevens: FGL kan gegevens en statistieken verzamelen over uw gebruik van de diensten, zoals wanneer, hoe en hoelang u de diensten gebruikt.
 • Apparaatgegevens: FGL kan het IP-adres verzamelen dat is toegewezen aan het apparaat dat u gebruikt of dat toegang heeft tot de diensten.

3. Samengevoegde persoonlijke gegevens

Samengevoegde persoonlijke gegevens zijn persoonlijke gegevens en andere informatie die worden verzameld en samengevoegd en waarmee u als individu of enige andere gebruiker van de diensten kan worden geïdentificeerd. FGL kan bijvoorbeeld persoonlijke gegevens en andere informatie verzamelen om het percentage gebruikers dat vanuit een bepaald land of regio bezoekt te bepalen. FGL kan dergelijke samengevoegde persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken voor legitieme doeleinden. FGL kan dergelijke samengevoegde persoonlijke gegevens bijvoorbeeld delen met gelieerde bedrijven, agenten en zakenpartners voor hun marketing- en andere zakelijke doeleinden, en om gebruikersstatistieken openbaar te maken in de vorm van samengevoegde persoonlijke gegevens om de diensten van FGL te beschrijven aan huidige en toekomstige zakenpartners en andere derden voor legitieme doeleinden.

4. Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Zonder beperking van de bepalingen van artikel 3 kan FGL uw persoonlijke gegevens en andere informatie zonder kennisgeving aan u gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om u van de diensten te voorzien, inclusief het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van uw verzoeken
 • Het uitvoeren van normale bedrijfsactiviteiten, zoals het uitvoeren van gegevensanalyses, het ontwikkelen van nieuwe producten en services, en het leveren, onderhouden, ontwikkelen en verbeteren van de diensten

5. Het delen van uw persoonlijke gegevens met derden

FGL verkoopt deze persoonlijke gegevens niet aan derden. Onder bepaalde omstandigheden kan FGL uw persoonlijke gegevens echter zonder kennisgeving aan u delen met derden, inclusief voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 4 en onder de hieronder uiteengezette omstandigheden en voor andere legitieme doeleinden:

 • Dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van FGL

FGL kan uw persoonlijke gegevens delen met haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven. FGL is als enige verantwoordelijk voor het beheer van dergelijke gedeelde persoonlijke gegevens.

 • Regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties

Wanneer FGL dit noodzakelijk of gepast acht: (A) onder toepasselijke wetten, inclusief wetten buiten het land waarin u woonachtig bent; (b) om te voldoen aan juridische processen; (c) om te reageren op verzoeken van openbare instanties en overheidsautoriteiten, inclusief openbare instanties en overheidsautoriteiten buiten het land waarin u woonachtig bent; (d) om de voorwaarden en bepalingen van FGL af te dwingen; (E) de bedrijfsactiviteiten van FGL of die van een aan FGL gelieerde onderneming te beschermen; (F) de rechten, privacy, veiligheid en eigendommen van FGL en aan FGL gelieerde bedrijven, van uzelf en van anderen te beschermen; en (G) FGL in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen te zoeken en schade te beperken die FGL kan oplopen.

 • Andere derden

Derden die voortvloeien uit een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, aanstelling, overdracht of andere beschikking, direct of indirect, van alle of een deel van de activiteiten, activa of aandelen van FGL (inclusief als gevolg van een faillissement of soortgelijke procedure)

6. Beveiliging

FGL gebruikt redelijke organisatorische, technische en administratieve middelen om persoonlijke gegevens binnen de organisatie te beschermen. Geen enkel datatransmissie- of opslagsysteem kan echter 100% veilig zijn. Als u denkt dat uw interactie met FGL niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van uw account is aangetast), moet u FGL onmiddellijk op de hoogte stellen in overeenstemming met paragraaf 'Contact opnemen met FGL' hieronder.

7. Keuzes en toegang

Zoals beschreven in dit privacybeleid kunt u er op elk moment voor kiezen om uw persoonlijke gegevens niet via de diensten aan FGL te verstrekken. Als u dit doet, kunt u echter mogelijk bepaalde informatie niet verkrijgen via de diensten.

 • Elektronische communicatie ontvangen van FGL

Als u geen marketinggerelateerde e-mails meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de instructies in de e-mails op te volgen.

 • Het delen van uw persoonlijke gegevens door FGL met gelieerde bedrijven voor hun directe marketingdoeleinden

Als u niet wilt dat FGL uw persoonlijke gegevens deelt met gelieerde bedrijven voor hun directe marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden door de instructies in de betreffende e-mails te volgen.

Als u zich uitschrijft voor het ontvangen van een van de voorgaande berichten via de hierboven beschreven middelen, zal FGL proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek tegemoet te komen. Houd er rekening mee dat FGL u mogelijk bepaalde berichten kan blijven sturen, zoals administratieve berichten of serviceaankondigingen.

8. Uw persoonlijke gegevens controleren of bijwerken

Als u de persoonlijke gegevens die u aan FGL hebt verstrekt wilt openen, wijzigen of bijwerken, kunt u dit doen door de instructies in paragraaf 'Contact opnemen met FGL' hieronder te volgen.

Als u vragen hebt over de manier waarop FGL de persoonlijke gegevens verwerkt die u aan FGL hebt verstrekt, neem dan contact op met FGL via het aanvraagformulier met de onderstaande koppeling.

Vermeld uw verzoek duidelijk in het formulier. Voor uw eigen bescherming verwerkt FGL alleen de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat wordt gebruikt voor het betreffende verzoek, en FGL moet mogelijk uw identiteit verifiëren voordat uw aanvraag wordt verwerkt. FGL zal proberen zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Houd er rekening mee dat FGL voor administratieve doeleinden bepaalde informatie moet bewaren, en dat sommige restinformatie in de databases en andere records van FGL zal blijven staan en niet zal worden verwijderd.

Vragenformulier (internationale site)

9. Bewaring van uw persoonlijke gegevens

FGL zal uw persoonlijke gegevens bewaren gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.

10. Gebruik van diensten door minderjarigen

De diensten zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar en FGL verzoekt dat zij geen persoonlijke gegevens verstrekken via de diensten. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u FGL geen persoonlijke gegevens over u verstrekken. Als u redenen hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan FGL via de diensten, neem dan contact met ons op. FGL zal dan die gegevens uit de databases verwijderen.

11. Overdracht van persoonlijke gegevens

De diensten worden beheerd en ontplooid door FGL in Japan. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in Japan. Door de diensten te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens over te dragen naar landen buiten het land waarin u woonachtig bent en waar wetten en regels voor gegevensbescherming kunnen gelden die afwijken van de wetten en regels die gelden in het land waarin u woonachtig bent. Onder bepaalde omstandigheden hebben rechtbanken, wetshandhavingsinstanties en regelgevende instanties in landen buiten het land waarin u woonachtig bent toegang tot uw persoonlijke gegevens.

12. Gevoelige informatie

Verstuur NIET via de diensten of op enige andere manier gevoelige persoonlijke gegevens naar FGL, zoals uw burgerservicenummer en informatie over uw ras of etnische achtergrond, politieke mening, religieuze of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken en strafblad.

13. Cookies

Een cookie is een klein gegevenspakketje dat een website naar uw browser kan sturen en op uw computer wordt opgeslagen. Er worden geen persoonlijke gegevens in opgeslagen en wordt gebruikt om de functionaliteit van een website te verbeteren en gebruikersbezoeken aan de website anoniem te volgen, zodat de sitebeheerder de algehele gebruikerservaring op de website kan verbeteren. We gebruiken geen informatie die wordt verzameld via cookies op basis van uw locatie, IP-adres, internetprovider, bedrijf of andere identificeerbare gegevens. We kunnen bijvoorbeeld het totale aantal bezoekers van een specifieke pagina op deze website bijhouden, registreren waar ze vandaan komen en welke trefwoorden ze in een zoekmachine invoeren om deze website te vinden.

Zie ons cookiebeleid voor meer informatie over cookies, hoe we ze gebruiken en hoe ze kunnen worden uitgeschakeld.

Cookiebeleid

14. Wijzigingen in het privacybeleid

FGL behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen en bij te werken. De legenda 'LAATST BIJGEWERKT' onderaan deze pagina geeft aan wanneer dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de diensten na het publiceren van enige wijzigingen vormt uw acceptatie van dergelijke wijzigingen.

15. Contact opnemen met FGL

Als u vragen hebt over de manier waarop FGL de persoonlijke gegevens verwerkt die u aan FGL hebt verstrekt, neem dan contact op met FGL via het aanvraagformulier met de onderstaande koppeling.

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail, plaats dan geen gevoelige informatie in uw e-mail, omdat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is.

Vragenformulier (internationale site)

LAATST BIJGEWERKT: Mei 2018


Privacybeleid van bedrijfsgroep