เงื่อนไขการใช้

เงื่อนไขการใช้นี้ ("เงื่อนไข") จะนำไปใช้กับการเข้าใช้งาน www.fujitsu-general.com ("เว็บไซต์") ของคุณ และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฟูจิตสึ เจเนอรัล จำกัด ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป") ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้โดยตรงหรือโดยอ้อม ("ไซต์ย่อย")

หัวข้อที่ 7: ลิงก์จากไซต์อื่น

เราอนุญาตให้มีการลิงก์ถึงเว็บไซต์ได้ หากคุณปฏิบัติตามนโยบายการลิงก์ต่อไปนี้ (1) ไซต์ของคุณต้องไม่หมิ่นประมาทหรือสร้างความเสียหายต่อฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป หรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (2) ไซต์ของคุณต้องไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือหรือเกียรติยศของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป (3) คุณต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ ทรัพย์สิน และข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (4) คุณต้องไม่สร้างเฟรมเพื่อดึงเนื้อหามาแสดง หรือโน้มนำให้เข้าใจว่าเนื้อหาเป็นของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปโดยวิธีการใดๆ (5) ไซต์ของคุณต้องไม่แสดงในลักษณะที่อาจสร้างความเข้าใจผิดว่าคุณและฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปมีความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน (6) ไซต์ของคุณจะต้องไม่สร้างความเข้าใจผิดว่าฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปรับรองหรือสนับสนุนไซต์ของคุณที่นำลิงก์ไปแสดงไว้ และ (7) ไซต์ของคุณต้องไม่ได้รับการประเมินโดยฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปว่าไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ปอาจขอให้คุณลบลิงก์ดังกล่าวได้ การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขหรือเงื่อนไขการใช้บนไซต์ย่อย เมื่อข้อตกลงถูกยกเลิกแล้ว คุณจะต้องลบลิงก์ทั้งหมด

วิธีการตั้งค่าลิงก์:

  • โปรดตั้งค่าลิงก์ตามวิธีที่แสดงด้านล่างนี้
  • ห้ามไม่ให้ใช้โลโก้ FUJITSU ในการลิงก์.

ตัวอย่างวิธีการลิงก์แบบข้อความ:

<a href="http://www.fujitsu-general.com/" title="FUJITSU GENERAL LIMITED" >FUJITSU GENERAL LIMITED</a>