Airstage™ (ระบบ VRF) ซีรีส์ V-II

ผลิตภัณฑ์คอยล์ร้อนรุ่นใหม่

      การผสมผสานที่ประหยัดพื้นที่     การผสมผสานเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
8 HP AJYA72LALH  
10 HP AJYA90LALH  
12 HP AJY108LALH  
14 HP AJY126LALH  
16 HP AJY144LALH AJY144LALHH
18 HP AJY162LALH  
20 HP AJY180LALH  
22 HP AJY198LALH AJY198LALHH
24 HP AJY216LALH AJY216LALHH
26 HP AJY234LALH AJY234LALHH
28 HP AJY252LALH AJY252LALHH
30 HP AJY270LALH AJY270LALHH
32 HP AJY288LALH AJY288LALHH
34 HP AJY306LALH AJY306LALHH
36 HP AJY324LALH AJY324LALHH
38 HP AJY342LALH  
40 HP AJY360LALH AJY360LALHH
42 HP AJY378LALH AJY378LALHH
44 HP AJY396LALH AJY396LALHH
46 HP AJY414LALH  
48 HP AJY432LALH  

สรุประบบ

ประหยัดพลังงานดีเยี่ยม

ปั๊มความร้อนประเภทอินเวอร์เตอร์ให้กำเนิดระบบปรับอากาศที่ประหยัดพลังงานสูง สำหรับการทำความเย็นและการทำความร้อนแยกกันโดยเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ทั้งหมดสำหรับประสิทธิภาพตามฤดูกาล

ความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสำหรับระบบปรับอากาศในอาคารหลายแบบ

ดีไซน์ความดันสถิตสูงที่ยืดหยุ่นตอบสนองความต้องการของอาคารสูง รวมถึงการติดตั้งง่ายในแต่ละชั้น

การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย

วิธีการสื่อสารและการเชื่อมต่อท่อที่ยืดหยุ่นทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่ายดายแม้สำหรับระบบขนาดใหญ่

คุณสมบัติ

ประสิทธิภาพในการทำงานจริง

บรรลุ COP สูงระดับชั้นนำสำหรับการผสมผสานทุกรูปแบบ ด้วยโครงสร้างแผงระบายความร้อนที่โดดเด่นของเรา คอมเพรสเซอร์แบบสองชุด DC ประสิทธิภาพสูง และใช้เทคโนโลยีของเราเอง

การผสมผสานที่ประหยัดพื้นที่

การผสมผสานเพื่อประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

สำหรับการผสมผสาน 24 HP

เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

พัดลมใบพัดขนาดใหญ่ทรงพลัง

ด้วยการใช้เทคโนโลยี CFD*1 พัดลมที่ได้รับการออกแบบใหม่จึงมีประสิทธิภาพสูงและมีเสียงเบา

*1.
CFD = Computational Fluid Dynamics (พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ)

มอเตอร์พัดลม DC 3 เฟส

ประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่มีการควบคุมตัวขับอันซับซ้อน นอกจากนี้มอเตอร์พัดลม DC ยังมีเสียงเบาอีกด้วย

แผงระบายความร้อนแบบเย็นยิ่งยวด

การใช้โครงสร้างท่อคู่แบบยื่นเข้าภายในทำให้ได้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูง

การควบคุมอินเวอร์เตอร์ DC รูปคลื่นไซน์

การนำ IPM ที่ลดการสูญเสียจากการสวิตช์มาใช้ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูง

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ DC ประสิทธิภาพสูงและกำลังการทำงานสูง

คอมเพรสเซอร์โรตารี่แบบสองชุด DC กำลังการทำงานสูงมีประสิทธิภาพสูง ที่มีกำลังการทำงานระหว่างกลางที่ดีเยี่ยม

แผงระบายความร้อน 4 หน้า

ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการนำแผงระบายความร้อน 4 หน้าที่เพิ่มพื้นที่ผิวจริงมาใช้

ช่องอากาศเข้าด้านหน้า (โครงสร้างดูดอากาศแบบมุมตัด)

ในการติดตั้งคอยล์ร้อนหลายเครื่อง ดีไซน์ช่องอากาศเข้าด้านหน้าที่โดดเด่นช่วยให้อากาศไหลเข้าไปในแผงระบายความร้อนได้ดีขึ้น