ประเภทปั๊มความร้อนแบบโมดูลาร์ ซีรีส์ V-II AJYA90LALH

คอยล์ร้อน

คอยล์ร้อน :
AJYA90LALH
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

คุณสมบัติ

  • ประหยัดพลังงานดีเยี่ยม
  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสำหรับระบบปรับอากาศในอาคารหลายแบบ
  • การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย
  • ประสิทธิภาพในการทำงานจริง
  • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  28.0 kW
การทำความร้อน  31.5 kW


ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงกำลังการทำงานที่กำหนด 10
คอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้สูงสุด*1 16
กำลังการทำงานที่เชื่อมต่อได้ของคอยล์เย็น 14.0 - 42.0 kW
เลื่อน
แหล่งจ่ายไฟ เฟส 3 เฟส 4สาย
แรงดันไฟฟ้า 400 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 28.0 kW
การทำความร้อน 31.5 kW
กำลังไฟขาเข้า การทำความเย็น 7.73 kW
การทำความร้อน 7.83 kW
EER การทำความเย็น 3.62 W/W
COP การทำความร้อน 4.02 W/W
อัตราลมเป่า 11,100 m/³h
ระดับแรงดันของเสียง*2 การทำความเย็น 58 dB(A)
การทำความร้อน 59 dB(A)
ความดันสถิตภายนอกสูงสุด 80 Pa
ความดันสถิตภายนอกสูงสุด 3.9 kW
ครีบแผงระบายความร้อน ครีบเคลือบสารสีฟ้า
ขนาดสุทธิ ความสูง 1,690 mm
ความกว้าง 930 mm
ความลึก 765 mm
น้ำหนักสุทธิ 220 kg
น้ำยาทำความเย็น ชนิด R410A
ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 2,088
ไฟฟ้า 11.2 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว 12.70 mm
ก๊าซ 22.22 mm
ช่วงการทำงาน การทำความเย็น -15 ถึง 46 °CDB
การทำความร้อน -20 ถึง 21 °CDB
เลื่อน
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
การทำความเย็น:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
การทำความร้อน:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
ความยาวท่อ:
7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
เมื่อใช้โหมดทำความเย็นที่ถูกควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกที่ต่ำกว่า-5°C
ตำแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนต้องสูงกว่าหรือเท่ากันกับคอยล์เย็น
*1
คอยล์เย็นที่สามารถเชื่อมต่ออย่างน้อยที่สุดคือ2
*2
ค่าเสียงรบกวนเป็นค่าเสียงที่ได้การวัดค่าเสียงรบกวนในห้องทดลอง
เมื่อทำการวัดในพื้นที่ใช้งานจริงค่าเสียงรบกวนที่วัดได้จะสูงกว่าค่าเสียงที่วัดในห้องทดลองจากเสียงแวดล้อมและเสียงสะท้อน

ขนาด

คอยล์ร้อน : AJYA90LALH

คอยล์ร้อน