ประเภทปั๊มความร้อนแบบโมดูลาร์ ซีรีส์ V-II AJY396LALHH

คอยล์ร้อน

คอยล์ร้อน :
AJY144LALH
คอยล์ร้อน :
AJY126LALH
คอยล์ร้อน :
AJY126LALH
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

คุณสมบัติ

  • ประหยัดพลังงานดีเยี่ยม
  • ความยืดหยุ่นในการออกแบบสูงสำหรับระบบปรับอากาศในอาคารหลายแบบ
  • การติดตั้งและการบำรุงรักษาง่าย
  • ประสิทธิภาพในการทำงานจริง
  • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

กำลังการทำงาน

การทำความเย็น  125.0 kW
การทำความร้อน  140.0 kW


ข้อมูลจำเพาะ

ช่วงกำลังการทำงานที่กำหนด 44
คอยล์เย็นที่เชื่อมต่อได้สูงสุด*1 48
กำลังการทำงานที่เชื่อมต่อได้ของคอยล์เย็น 62.5 - 187.5 kW
เลื่อน
แหล่งจ่ายไฟ เฟส 3 เฟส 4สาย
แรงดันไฟฟ้า 400 V
ความถี่ 50 Hz
กำลังการทำงาน การทำความเย็น 125.0 kW
การทำความร้อน 140.0 kW
กำลังไฟขาเข้า การทำความเย็น 37.23 kW
การทำความร้อน 35.50 kW
EER การทำความเย็น 3.36 W/W
COP การทำความร้อน 3.94 W/W
อัตราลมเป่า 13,000 × 3 m/³h
ระดับแรงดันของเสียง*2 การทำความเย็น 65 dB(A)
การทำความร้อน 66 dB(A)
ความดันสถิตภายนอกสูงสุด 80 Pa
ความดันสถิตภายนอกสูงสุด 3.9 × 3 + 4.5 × 3 kW
ครีบแผงระบายความร้อน ครีบเคลือบสารสีฟ้า
ขนาดสุทธิ ความสูง 1,690 mm
ความกว้าง 1,240 × 3 mm
ความลึก 765 mm
น้ำหนักสุทธิ 303 + 303 + 303 kg
น้ำยาทำความเย็น ชนิด R410A
ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 2,088
ไฟฟ้า 11.8 × 3 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ ของเหลว 19.05 mm
ก๊าซ 41.27 mm
ช่วงการทำงาน การทำความเย็น -5 ถึง 46 °CDB
การทำความร้อน -20 ถึง 21 °CDB
เลื่อน
หมายเหตุ:
ข้อมูลจำเพาะยึดตามสภาวะต่อไปนี้
การทำความเย็น:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 27˚CDB / 19˚CWB และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 35˚CDB / 24˚CWB
การทำความร้อน:
อุณหภูมิในอาคารเท่ากับ 20˚CDB / (15˚CWB) และอุณหภูมินอกอาคารเท่ากับ 7˚CDB / 6˚CWB
ความยาวท่อ:
7.5 ม. ความแตกต่างของความสูงระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น : 0 ม.
เมื่อใช้โหมดทำความเย็นที่ถูกควบคุมภายใต้สภาวะอุณหภูมิภายนอกที่ต่ำกว่า-5°C
ตำแหน่งการติดตั้งคอยล์ร้อนต้องสูงกว่าหรือเท่ากันกับคอยล์เย็น
*1
คอยล์เย็นที่สามารถเชื่อมต่ออย่างน้อยที่สุดคือ2
*2
ค่าเสียงรบกวนเป็นค่าเสียงที่ได้การวัดค่าเสียงรบกวนในห้องทดลอง
เมื่อทำการวัดในพื้นที่ใช้งานจริงค่าเสียงรบกวนที่วัดได้จะสูงกว่าค่าเสียงที่วัดในห้องทดลองจากเสียงแวดล้อมและเสียงสะท้อน

ขนาด

คอยล์ร้อน : AJY144LALH / AJY126LALH / AJY126LALH

คอยล์ร้อน