คอนโทรลเลอร์ระบบรุ่น Lite UTY-ALGX

คอนโทรลเลอร์

จำนวนสูงสุดที่ควบคุมได้ :
1 ระบบเครือข่าย VRF
จำนวนสูงสุดที่ควบคุมได้ :
คอยล์ร้อน 100 ตัว
จำนวนสูงสุดที่ควบคุมได้ :
คอยล์เย็น 400 ตัว
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

คุณสมบัติ

คอนโทรลเลอร์ระบบรุ่น Lite มีฟังก์ชันมาตรฐานที่เพียงพอสำหรับการจัดการเครื่องปรับอากาศในอาคารขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • สามารถควบคุมได้สูงสุด 1 ระบบเครือข่าย VRF, 400 คอยล์เย็น และ 100 คอยล์ร้อน
 • นอกเหนือไปจากฟังก์ชันควบคุมการปรับอากาศที่แม่นยำแล้ว ยังมีซอฟต์แวร์การจัดการหลากหลายให้ใช้งานเป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกได้อย่างกว้างขวาง
 • รองรับภาษาต่างๆ 7 (อังกฤษ, จีน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, รัสเซีย, โปแลนด์)

มองเห็นได้ง่ายมากและใช้งานได้ง่าย

คลิกและใช้งาน

อาคารจะแสดงเป็นภาพจากมุมมองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานและจะทำงานตามนั้น (คลิกและใช้งาน) คุณสามารถเลือกการแสดงผลได้ 4 แบบ คือ สถานที่ อาคาร ชั้น หรือรายการ

กำหนดกลุ่มได้อย่างอิสระสำหรับการควบคุมเป็นชุด

สามารถจัดกลุ่มคอยล์เย็นได้อย่างอิสระสำหรับการควบคุมเป็นชุดอย่างง่ายจากเมนูสาแหรก สามารถจัดกลุ่มตามโครงสร้างแบบลำดับชั้น เช่นตามส่วน ตามฝ่าย หรือตามแผนก

การจัดการการทำงานและการจัดการข้อมูลที่หลากหลาย

มาตรฐาน
สำหรับคอนโทรลเลอร์ระบบและคอนโทรลเลอร์ระบบรุ่น Lite

การจัดการตารางเวลา

 • สามารถกำหนดตารางเวลารายปีสำหรับแต่ละกลุ่มรีโมตคอนโทรลเลอร์ / กลุ่มที่ผู้ใช้กำหนด
 • สามารถตั้งค่าเริ่มต้น/หยุด, โหมดการทำงาน, การห้ามใช้รีโมตคอนโทรลเลอร์ และการตั้งอุณหภูมิได้ถึง 143 ครั้งต่อวันทุกช่วง 10 นาทีสำหรับการกำหนดค่า 101 แบบสำหรับแต่ละกลุ่มรีโมตคอนโทรลเลอร์
 • สามารถทำการตั้งค่าสำหรับช่วงเวลาคร่อมเที่ยงคืน
 • ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมของการตั้งค่าพิเศษสำหรับวันหยุด รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดหนึ่งปี
 • สามารถกำหนดเวลาที่ให้คอยล์ร้อนทำงานด้วยเสียงเบา

การควบคุมคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนที่หลากหลาย

 • แสดงสถานะการทำงานของคอยล์เย็น, โหมดการทำงาน ฯลฯ
 • การสลับไปมาระหว่างโหมดเริ่มต้น/หยุดและโหมดการทำงานของคอยล์เย็น
 • ขีดจำกัดจุดกำหนดอุณหภูมิห้อง
 • การตั้งค่าลดเสียงรบกวนของคอยล์ร้อน

นี่จะห้ามการเปลี่ยนโหมดการทำงาน, อุณหภูมิ, เริ่มต้น/หยุด ฯลฯ

การแสดงผลข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือนทางอีเมล์

แจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบแบบเรียลไทม์ด้วยข้อความป็อปอัป, เสียง และอีเมล์ ทันทีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาจะได้รับการบันทึกไว้และสามารถตรวจสอบในภายหลังได้

บันทึกการทำงานและการควบคุม

แสดงประวัติสถานะการทำงานและการควบคุม

การนำเข้า/ส่งออกฐานข้อมูล

นำเข้า/ส่งออกข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลผัง และข้อมูลภาพ ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถสร้างการตั้งค่านี้ได้

การปรับนาฬิกาอัตโนมัติ

สามารถตั้งค่าเวลาของคอนโทรลเลอร์แต่ละตัวเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ

การแบ่งสรรค่าไฟฟ้า

มาตรฐาน
สำหรับคอนโทรลเลอร์ระบบ
ตัวเลือก
สำหรับคอนโทรลเลอร์ระบบรุ่น Lite UTY-PLGXA1

กรอบการคำนวณการแบ่งสรรค่าไฟฟ้า

สมมติว่าคุณต้องการหาปริมาณไฟฟ้าที่เครื่องปรับอากาศของผู้เช่าแต่ละคนใช้ไปจากค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ฟังก์ชันการแบ่งสรรค่าไฟฟ้าจะให้ค่าอัตราส่วนการแบ่งสรร ด้วยการคำนวณพลังงานที่เครื่องปรับอากาศของผู้เช่าแต่ละคนใช้ไปอย่างละเอียด

จากนั้นใช้ข้อมูลนี้ในการคำนวณค่าไฟฟ้าที่ระบบปรับอากาศของผู้เช่าแต่ละรายใช้ จากยอดค่าไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้า (ดูรูปทางด้านขวา) การคำนวณแบบละเอียดจะพิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น ห้องที่ไม่ได้ใช้งานและค่าไฟฟ้าเวลากลางคืน แล้วแสดงไว้ในแผ่นคำนวณค่าไฟฟ้า

ตัวอย่างการกำหนดค่าระบบ

1. คำนวณพลังงานที่ใช้โดยแต่ละเครื่อง

2. คำนวณพลังงานที่คอยล์ร้อนแบ่งสรรให้แก่คอยล์เย็นแต่ละเครื่อง

3. คำนวณปริมาณพลังรวมที่ใช้โดยการบวกพลังงานที่คอยล์เย็นใช้ไปแต่ละเครื่องกับพลังงานที่คอยล์ร้อนแบ่งสรรให้

4. คำนวณค่าไฟฟ้าแยกตามผู้เช่า

อัตราส่วนการกระจายสำหรับพลังงานที่ใช้โดยคอยล์เย็นแต่ละเครื่องจะได้รับการคำนวณ และค่าไฟฟ้าสำหรับพลังงานที่ใช้โดยคอยล์เย็นแต่ละเครื่องจะคำนวณจากค่าไฟฟ้ารวม

การจัดการจากระยะไกล

มาตรฐาน
สำหรับคอนโทรลเลอร์ระบบ
ตัวเลือก
สำหรับคอนโทรลเลอร์ระบบรุ่น Lite UTY-PLGXA1

สามารถใช้คอนโทรลเลอร์ระบบได้ในสถานที่หรือจากระยะไกลผ่านเครือข่ายที่หลากหลายสำหรับการควบคุมส่วนกลางจากระยะไกล

คอนโทรลเลอร์ระบบต้องใช้ซอฟต์แวร์ 2 ชุดทำงานร่วมกัน VRF Controller ทำงานในสถานที่และสื่อสารกับระบบ VRF

VRF Explorer ทำงานจากระยะไกลและมีอินเตอร์เฟซผู้ใช้และสื่อสารกับ VRF Controller

โปรแกรม VRF Controller และ VRF Explorer สามารถทำงานในพีซีเครื่องเดียวกันหรือคนละเครื่องผ่านเครือข่าย

เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ VRF Explorer พีซีหนึ่งเครื่องจะสามารถควบคุมจากส่วนกลางไปยัง 10 สถานที่ที่ใช้ระบบ VRF ที่มีสูงสุด 20 อาคารต่อสถานที่

การควบคุมจากส่วนกลางในสถานที่

การควบคุมจากส่วนกลางจากระยะไกล

สามารถตั้งค่าและจัดการการทำงานแบบประหยัดพลังงานได้หลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพอากาศ และช่วงเวลานั้นๆ การทำงานแบบประหยัดพลังงานดีเยี่ยม ในขณะที่ผู้ใช้ยังคงรู้สึกสบาย

ข้อมูลกราฟการประหยัดพลังงาน: กราฟนี้เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ากับเดือนก่อนหน้าและปีก่อนหน้า เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ผลจากการประหยัดพลังงาน

การทำงานแบบหมุนเวียนของคอยล์เย็น

คอยล์เย็นสามารถทำงานแบบหมุนเวียนได้โดยอัตโนมัติภายในกลุ่มตามตารางเวลารายปีที่ตั้งไว้ เพื่อลดการใช้พลังงานในขณะที่ยังคงความสบายไว้ สามารถเลือกอัตราการหยุดทำงานของคอยล์เย็นได้

การทำงานแบบตัดการใช้พลังงานสูงสุด

มิเตอร์ไฟฟ้าจะถูกต่อไว้เพื่อตรวจจับยอดการใช้พลังงานขณะเลื่อนเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของคอยล์เย็น กำหนดให้คอยล์เย็นบังคับปิดเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และใช้มาตรการอื่นๆ เพื่อควบคุมการใช้พลังงานอย่างระมัดระวังในขณะที่ยังคงรักษาความสบายและดำเนินการควบคุมเพื่อคงเป้าหมายการใช้พลังงานที่ตั้งไว้สำหรับแต่ละครั้ง สามารถจัดกลุ่มคอยล์เย็นที่ต้องการควบคุมได้อย่างอิสระ และสามารถตั้งค่าระดับการควบคุมได้

การรักษากำลังการทำงานของคอยล์ร้อน

การรักษากำลังการทำงานของคอยล์ร้อนจะเปลี่ยนขีดจำกัดกำลังการทำงานสูงสุดของคอยล์ร้อน เพื่อกดการใช้พลังงานในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวด้วยการเฉลี่ยผลของการประหยัดพลังงานของแต่ละระบบสารทำความเย็น คุณสามารถเลือกขีดจำกัดกำลังการทำงานสูงสุดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป

ดาวน์โหลด