ระบบระบายอากาศที่ช่วยกู้คืนพลังงาน UTZ-BD050B

ERV UTZ-BD050BT

ระบบระบายอากาศที่ช่วยกู้คืนพลังงาน :
UTZ-BD050B
ดาวน์โหลด :
แคตตาล็อก

คุณสมบัติ

  • ประสิทธิภาพและระบบนิเวศน์การใช้พลังงาน
  • คุณสมบัติของชิ้นส่วนระบายความร้อน
  • การทำงานที่เงียบสนิท
  • แรงดันสถิตภายนอกมีช่วงกว้างขึ้น
  • รูปทรงเพรียวบางและติดตั้งง่ายยิ่งขึ้น
  • ระบบจ่ายลมโดยตรง / ถ่ายลมออก ที่สามารถติดตั้งแบบพลิกกลับได้


ข้อมูลจำเพาะ

อัตราลมเป่าที่กำหนด 500 m³ /h
แหล่งจ่ายไฟ 220 - 240 V
50 Hz
การระบายอากาศด้วยแผงระบายความร้อน กำลังไฟขาเข้า (ความสูงระดับพิเศษ) 289 W
สูง 225 W
ต่ำ 185 W
อัตราลมเป่า (ความสูงระดับพิเศษ) 500 m³ /h
สูง 500 m³ /h
ต่ำ 440 m³ /h
แรงดันสถิตภายนอก (ความสูงระดับพิเศษ) 120 Pa
สูง 60 Pa
ต่ำ 35 Pa
ประสิทธิภาพการระบายอุณหภูมิ (ความสูงระดับพิเศษ) 75 %
สูง 75 %
ต่ำ 76 %
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนพลังงานของ การทำความเย็น (ความสูงระดับพิเศษ) 62 %
สูง 62 %
ต่ำ 64 %
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนพลังงานของ ปั๊มความร้อน (ความสูงระดับพิเศษ) 67 %
สูง 67 %
ต่ำ 69 %
ระดับแรงดันของเสียง (ความสูงระดับพิเศษ) 37.5 dB*
สูง 35.5 dB*
ต่ำ 32.5 dB*
การระบายอากาศแบบปกติ กำลังไฟขาเข้า (ความสูงระดับพิเศษ) 289 W
สูง 225 W
ต่ำ 185 W
อัตราลมเป่า (ความสูงระดับพิเศษ) 500 m³ /h
สูง 500 m³ /h
ต่ำ 440 m³ /h
แรงดันสถิตภายนอก (ความสูงระดับพิเศษ) 120 Pa
สูง 60 Pa
ต่ำ 35 Pa
ระดับแรงดันของเสียง (ความสูงระดับพิเศษ) 38.5 dB*
สูง 38 dB*
ต่ำ 32.5 dB*
ขนาดสุทธิ ความสูง 1090 mm
ความกว้าง 904 mm
ความลึก 317 mm
น้ำหนักสุทธิ 57 kg
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายลม 200 mm
ช่วงการทำงาน -10 ถึง 40 °C
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 85 %
เลื่อน
*
ระดับเสียงทดสอบโดยวัดที่ตำแหน่งใต้จุดกึ่งกลางเครื่องเป็นระยะ1.5เมตร

ขนาด

ระบบระบายอากาศที่ช่วยกู้คืนพลังงาน : UTZ-BD050B

เครื่องระบายอากาศ- ขนาดเครื่อง