ระบบแยกส่วนแบบติดผนัง eXcellence FUTA

รุ่น

220V เฟสเดียว
ASMA18FUTA
ASMA24FUTA
ASMA30FUTA

คุณสมบัติ

ลมเป่าพลังแรงสูง

ลมเป่าที่ส่งออกได้ไกลถึง 25 ม. ด้วยการออกแบบการไหลของลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

25 m

< ลมเป่าที่ส่งออกได้ไกล >*1

*1
การทำงานของโหมด "เต็มพลัง"

การออกแบบการไหลของลมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การควบคุมความเร็ว 6 ระดับ

การควบคุมความเร็วพัดลม 5 ระดับ พร้อมกับโหมดทำความเย็นเต็มพลัง

*
โหมดทำความเย็นเต็มพลังด้วยสัมผัสเดียว: การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 30 นาทีที่ปริมาณลมสูงสุด

5 ความเร็วพร้อมการควบคุมความเร็วที่ทรงพลังยิ่งขึ้น

  1. หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่
  2. การออกแบบใหม่ทรงสี่เหลี่ยม ง่ายต่อการใช้งาน
  3. โหมดทำความเย็นเต็มพลังด้วยสัมผัสเดียว
  4. ปุ่มเคอร์เซอร์ใช้งานง่ายขนาดใหญ่

การควบคุมความเร็ว 6 ระดับ

ให้ EER ที่สูงกว่า ด้วยเทคโนโลยีและน้ำยาทำความเย็นชนิดใหม่

ช่วงการทำงานกว้าง

ปรับช่วงการทำงานในสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมได้สูงถึง 46°C ตามสภาพอากาศของประเทศ