ระบบรวมศูนย์ (เครื่องปรับอากาศ) ระบบรวมศูนย์สำหรับ 2 & 3-4 ห้อง ชุดคอยล์เย็นที่สามารถเชื่อมต่อได้

ติดผนัง

แขวนฝ้าขนาดกะทัดรัด

รุ่น

230V เฟสเดียว
AUAG09LVLA
AUAG12LVLA
AUAG14LVLA
AUAG18LVLA

เครื่องส่งลมเย็นแบบต่อท่อลมแบบบาง