ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป วิดีโอแนะนำองค์กร

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ

ฉบับเต็ม

วิดีโอแนะนำองค์กร เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ฉบับเต็ม

04:36

ฉบับสั้น

วิดีโอแนะนำองค์กร เวอร์ชันภาษาอังกฤษ ฉบับสั้น

02:31