ฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป ผู้บริหาร

(ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2019)

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการผู้อำนวยการ

จุนอิจิ มุราชิม่า

กรรมการผู้จัดการและตัวแทนผู้อำนวยการ

เอซุโร่ ไซโต้

ผู้แทนรองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

ฮิโรชิ นิวะยาม่า

กรรมการบริหาร

ฮิซาชิ ซาคามะกิ

ฟูมิอะกิ เทระซากะ

มิเอะโกะ คุวะยาม่า

ฮิโรฮิสะ ยามะกุจิ

กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส

ซุเนนาโอะ โคสุดะ

รองประธานอาวุโส

โนริโอะ ยามาอิจิ

ฮิโรยูกิ โยโกยาม่า

มาซากิ ซุกิยาม่า

ทาดาชิ ฮาเซะกาว่า

คณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมดูแล

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและควบคุมดูแล

อาคิระ อิโนะอุเอะ

โคเมะอิ ฟูจิอิ

ยูอิจิ ฮิโระเซะ

คณะกรรมการผู้บริหารบริษัท ผู้ชำนาญการ

กรรมการผู้จัดการ

เอซุโร่ ไซโต้

รองกรรมการผู้จัดการบริษัทอาวุโส

ฮิโรชิ นิวะยาม่า

ซุเนนาโอะ โคสุดะ

รองประธานอาวุโส

โนริโอะ ยามาอิจิ

ฮิโรยูกิ โยโกยาม่า

มาซากิ ซุกิยาม่า

ทาดาชิ ฮาเซะกาว่า

รองประธานกรรมการบริหารผู้ชำนาญการ

โยชิโนบุ มิยาจิม่า

สุสึมุ โอคาวาระ

คิมิฮิโกะ ชิมิซุ

มาซาทากะ เอโตะ

ยูสึเกะ นาคากาว่า

ทาคุมิ ซุโบจิ

ผู้บริหาร

ฮิเดจิ คาวาชิม่า

รองกรรมการผู้จัดการบริษัท

เออิจิ อาเบะ

โมริมิซุ ทาคากิ

ฮิโรยูกิ คาวาดะ

อะซุชิ อิทากาคิ

มาซาฮิโกะ ไนโตะ

ฮิโรยูกิ ซาโต้

มาซาชิ โอคาดะ

ซูมิเอะ โมริตะ