ภาพรวมธุรกิจของฟูจิตสึ เจเนอรัล กรุ๊ป ระบบข้อมูลและการสื่อสาร

ระบบป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมืองมีการเติบโตทางประชากรอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างพื้นฐานที่สลับซับซ้อนมากขึ้น และภัยพิบัติก็กลายเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยขึ้น

ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมเหล่านี้ เราให้ระบบโซลูชันและการบริการเต็มรูปแบบ ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการผลิตและการบำรุงรักษา

ระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และระบบป้องกันภัยพิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย

ในช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนย้ายในภาวะฉุกเฉิน ระบบป้องกันอัคคีภัยรองรับความต้องการเร่งด่วนสำหรับการดับเพลิงและปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแม่นยำอย่างทันท่วงที เช่น การค้นหาตำแหน่งผู้โทร การค้นหาเส้นทางโดยตรงไปยังที่เกิดเหตุ รูปแบบและอุปกรณ์ของหน่วยที่จะส่งออกไป และการยืนยันสถานะของสิ่งอำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุ ผ่านการสนับสนุนเชิงข้อมูลที่ซับซ้อน

ระบบป้องกันภัยพิบัติที่มีโครงสร้างระบบไร้สายแบบดิจิตอลช่วยให้มีการสื่อสารข้อมูลที่มีความแม่นยำมากขึ้น ด้วยการแสดงภาพและข้อความข้อมูลเพิ่มเติมจากการกระจายเสียง

ในปัจจุบัน ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันภัยพิบัติในหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น

ระบบป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติ

ระบบเครือข่ายข้อมูล

ระบบและบริการเครือข่ายข้อมูลของเราถูกสร้างขึ้นอย่างละเอียดอ่อนเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา ตั้งแต่การวางแผนและการพัฒนาไปจนถึงการนำมาใช้

เป้าหมายของเราคือการสร้างธุรกิจของเราในด้านนี้โดยยึดตามความชำนาญพิเศษสองด้านของเรา ได้แก่ การบริการข้อมูลแบบค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ

บริการข้อมูลแบบค้าปลีกของเรา ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะให้บริการแก่อุตสาหกรรมร้านอาหาร มอบระบบที่สมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ระบบเบื้องหลัง เช่น คำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง และการจัดการการบันทึกเวลาของพนักงานไปจนถึงระบบเบื้องหน้า เช่น ระบบ POS และขั้วต่อแบบตาราง

ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ บริษัท ฟูจิตสึ จำกัด มีชุดโซลูชันสำหรับข้อมูลผู้ป่วยนอกที่เชื่อมโยงกับแผนภูมิทางการแพทย์แบบดิจิตอล

เรามีโซลูชันที่หลากหลายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยนอกและนำเสนอบริการผู้ป่วยเต็มรูปแบบ รวมถึงระบบเผยแพร่ข้อมูลคำแนะนำเพื่อให้การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล รวมถึงระบบให้คำแนะนำผู้ป่วยที่สนับสนุนขั้นตอนการดำเนินการของผู้ป่วยตั้งแต่การรับผู้ป่วยนอกไปจนถึงการให้คำปรึกษา การเรียกเก็บเงิน และการให้ยา