AIRSTAGE™ VRF-system V-III TROPICAL-serien

Systemöversikt

Utmärkt energibesparing

Värmepumpen, som helt fungerar som inverter, ger mycket energieffektiv luftkonditionering för individuell kyldrift och uppvärmning året runt.

Utmärkt flexibilitet i utformningen för placering i alla typer av byggnader

Designflexibilitet uppfyller de olika behoven för installation av luftkonditioneringar i höghus, t.ex. tak, koncentrerad montering av utomhusenheter och montering på varje våningsplan. Detta kan göras med en kombination av stor kapacitet, tillräcklig anslutningskapacitet och en utformning med högt statiskt tryck.

Enkel installation och enkelt underhåll

Den flexibla kommunikationsmetoden och röranslutningen gör installation och underhåll enkelt även för stora system.

Funktioner

08:38

Energibesparande teknik för ökad operativ effektivitet

Stor kraftfull propellerfläkt

Fläkten med CFD-teknik*1 ger både hög prestanda och lågbrusdrift.

*1.
CFD: Computational Fluid Dynamics (beräkningsströmningsdynamik)

Trefas likströmsfläktmotor

Användning av en likströmsfläktmotor med avancerad styrning förbättrar energieffektiviteten avsevärt. Dessutom arbetar den här motorn tyst.

Underkylningsvärmeväxlare

Dubbelrörsstrukturen med interna projektioner ger utmärkt värmeväxlingseffektivitet.

Styrning av sinusvåg på likströmsinverter

Användning av en motor med en intelligent strömmodul (IPM) minskar växlingsförlust och uppnår utmärkt effektivitet.

Högeffektiv inverterkompressor med likström och stor kapacitet

En högeffektiv dubbelroterande likströmskompressor med stor kapacitet ger utmärkt mellankapacitet.

Fyrsidig värmeväxlare

Den fyrsidiga värmeväxlaren ökar den effektiva ytarean och förbättrar värmeväxlingens effektivitet avsevärt.

Snedställda hörn på främre luftintagsport

När flera utomhusenheter är installerade förbättrar det unikt formade främre intaget luftflödet in i värmeväxlaren.

Genomarbetad rostskyddsbehandling

Kretskort och elektroniska komponenter

Elektroniska komponenter som är kompatibla med höga omgivningstemperaturer används. Silikonbeläggning appliceras på alla kretskortskretsar för skydd mot korrosion.

Värmeväxlare med Blue Fin

Hydrofil beläggning, koboltblått skydd, basmaterial av aluminium

Skruvar och gångjärn

Behandling med zink-krom-syrafilm på alla skruvar och gångjärn.

Rostskyddsbelagda höljen

Uppfyller föreskriften JRA*1 för rostskyddsbehandling (JRA 4002).

*1.
JRA: Japan Refrigeration Association

Kompatibel med hög omgivningstemperatur och korrosionsbeständig

Gäller kretskortskomponenter och kylcykelkomponenter

Enastående kylningskapacitet

Kombinationen av en stor värmeväxlare, en inverterkompressor med likström och hög kapacitet och underkylningsutrustning ger enastående kylningskapacitet.