Kanalaggregat med medelstatiskt tryck R32 kompakt och komfort ARXG12KHTAP

Inomhusenhet, fjärrstyrenhet, utomhusenhet

GÅR HELT PÅ LIKSTRÖM I-PAM V-PAM
Inomhusenhet :
ARXG12KHTAP
Utomhusenhet :
AOYG12KBTB
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Mycket effektiv och tyst drift
  • Liten och lätt utomhusenhet
  • Automatisk luftflödesjustering
  • Låg omgivningstemperatur

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående nivå. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kyldrift baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Automatisk fläkthastighet: Mikroprocessorn justerar automatiskt fläkthastigheten och luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: Enheten startar automatiskt om i föregående driftläge när strömmen återkommer efter ett avbrott. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en bifogad kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Timer för automatisk avstängning: Enheten stängs automatiskt av när en förutbestämd tid har förflutit efter att timern aktiverats. Veckotimer: Ställer in olika på/av-tider för varje veckodag. Filterskylt: Anger när filtret ska rengöras. Extern på/av-ingång Automatisk luftflödesjustering: Avgör vilken luftflödesnivå som krävs för varje tillämpning och justerar luftflödesvolymen automatiskt. Dräneringspump som standard Blue Fin

Kapacitet

Kylning   3.5 kW
Uppvärmning   4.1 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 3.5 (0.9 - 4.4) kW
Uppvärmning 4.1 (0.9 - 5.7) kW
Ineffekt Kylning 0.870 kW
Uppvärmning 1.000 kW
EER Kylning 4.02 W/W
COP Uppvärmning 4.10 W/W
Pdesign Kylning 3.5 kW
Uppvärmning (-10°C) 3.4 kW
SEER Kylning 6.30 W/W
SCOP Uppvärmning (Genomsnitt) 4.10 W/W
Energieffektivitetsklass Kylning A++
Uppvärmning (Genomsnitt) A+
Max. driftström Kylning 9.70 A
Uppvärmning 9.70 A
Årlig energiförbrukning Kylning 194 kWh/a
Uppvärmning 1159 kWh/a
Fuktborttagning 0.70 l/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 32 dB(A)
Medel 27 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 24 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 32 dB(A)
Medel 27 dB(A)
Låg 26 dB(A)
Tyst 24 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 47 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 47 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 57 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 58 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 61 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 61 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus (Kylning) Hög 850 m³/h
Utomhus (Kylning) Hög 1580 m³/h
Statiskt tryckområde (standard) 30 - 200 (35) Pa
Nettomått
Inomhus
Höjd 300 mm
Bredd 700 mm
Djup 700 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 542 mm
Bredd 799 mm
Djup 290 mm
Nettovikt Inomhus 27.0 kg
Utomhus 33.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska φ6.35 mm
Gas φ9.52 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 25.0 (15.0) m
Max. Höjdskillnad 20 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R32
Global uppvärmningspotential 675
Ladda 850 g (0.574 CO2eq–T)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : ARXG12KHTAP

Inomhusenhet