Kassett Circular Flow-serien (komfort för stora rum) AUXG54KRLB

Inomhusenhet, fjärrstyrenhet, utomhusenhet

Går helt på likström i-PAM
Inomhusenhet :
AUXG54KRLB
Utomhusenhet :
AOYG54KBTB
Hämta :
Kataloger

Funktioner

  • Unik design med cirkulärflöde
  • Individuell styrning av ventilationsgaller
  • Kompakt och lätt utomhusenhet
  • Låg omgivningstemperatur
  • Tre kassettgaller att välja mellan

Funktionsikoner

Ekonomiläge: En termostatinställning justeras automatiskt efter rumstemperaturen för att undvika onödig kylning eller uppvärmning. Inställning av temperaturområdesbegränsning: Ställer in mini- och maxgränser för rumstemperatur för att skapa rätt balans mellan energibesparing och behaglig miljö. Automatisk återgång till inställd temperatur: Den inställda temperaturen återgår automatiskt till föregående inställd temperatur. Automatisk växling: Enheten växlar automatiskt mellan uppvärmnings- och kylläget baserat på den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Ventilationsgaller med vertikal svängningsrörelse: Ventilationsgallret svänger automatiskt upp och ned. Automatisk fläkthastighet: Mikrodatorn justerar automatiskt luftflödet efter förändringar i rumstemperaturen. Automatisk omstart: I händelse av ett tillfälligt strömavbrott startas luftkonditionering om i samma driftsläge som tidigare när strömförsörjningen är återställd. Anslutningsbar friskluftskanal: Tar in utomhusluft genom att en lokalt inköpt kanal fästs på friskluftsutstötaren, samt en tillvalsdel. Anslutningsbar fördelningskanal: Lokalt inköpta grenkanaler kan anslutas till systemet för att fördela luftflödet. Individuell styrning av luftflödesriktningen: Varje ventilationsgaller på en 4-vägskassettyp kan styras individuellt för att ge ett behagligt luftflöde. Timer för automatisk avstängning: Stängs automatiskt av när en fast tidsperiod har förflutit från driftstart. Veckotimer: Olika på/av-tider kan ställas in för varje dag. Filterskylt: Anger filtrets rengöringsperiod genom att blinka. Extern på/av-ingång för Special Cooling: Special Cooling är en funktion som stöder funktionen Multi System Control. Dräneringspump som standard Blue Fin

Kapacitet

Kylning   13.4 kW
Uppvärmning   15.5 kW


Specifikationer

Strömkälla Fas Enfas
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Kapacitet Kylning 13.4 (4.5 - 14.5) kW
Uppvärmning 15.5 (4.7 - 16.5) kW
Ineffekt Kylning 4.410 kW
Uppvärmning 4.160 kW
EER Kylning 3.04 W/W
COP Uppvärmning 3.73 W/W
Max. driftström Kylning 28.50 A
Uppvärmning 28.50 A
Fuktborttagning 5.00 l/h
Ljudtrycksnivå*2 Inomhus (Kylning) Hög 47 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 40 dB(A)
Tyst 36 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 47 dB(A)
Medel 43 dB(A)
Låg 40 dB(A)
Tyst 36 dB(A)
Ljudtrycksnivå*2 Utomhus (Kylning) Hög 57 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 59 dB(A)
Ljudeffektnivå Inomhus (Kylning) Hög 61 dB(A)
Inomhus (Uppvärmning) Hög 61 dB(A)
Utomhus (Kylning) Hög 73 dB(A)
Utomhus (Uppvärmning) Hög 73 dB(A)
Luftflödeshastighet Inomhus (Kylning) Hög 2100 m³/h
Utomhus (Kylning) Hög 4450 m³/h
Nettomått
Inomhus
Höjd 288 mm
Bredd 840 mm
Djup 840 mm
Nettomått
Utomhus
Höjd 998 mm
Bredd 940 mm
Djup 320 mm
Nettovikt Inomhus 29.0 kg
Utomhus 67.0 kg
Anslutningsrörets diameter Vätska φ9.52 mm
Gas φ15.88 mm
Dräneringsslangens diameter φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm
Max. Rörlängd (Förladdning) 50.0 (30.0) m
Max. Höjdskillnad 30 m
Driftsområde Kylning -15 till 46 °C DB
Uppvärmning -15 till 24 °C DB
Köldmedium Typ R32
Global uppvärmningspotential 675
Ladda 2700 g (1.823 CO2eq–T)
Bläddra

Mått

Inomhusenhet : AUXG54KRLB

Inomhusenhet