Multi split-system 8 enheter multi split-typ

Modeller

230 V enfas
Cooling14 kW
Heating16 kW
AOYG45LBT8

Funktioner

Hög effektivitet och kompakt utformning

Kompakt utomhusenhet

Höjd på en 14 kW-klass multi split-modell: 1 290 mm, höjd på den nya modellen: 914 mm (29 % kortare)

Vår innovativa teknik

Stor högeffektiv fläkt

Har en nykonstruerad högeffektiv fläkt.

Likströmsfläktmotor

Användning av en liten likströmsmotor ger både höga prestanda och hög effektivitet.

Värmeväxlare

Användning av rör med hög densitet och en utformning med tre rader ger en kompakt och energieffektiv värmeväxlare.

Högeffektiv dubbelroterande likströmskompressor

En högpresterande, dubbelroterande likströmskompressor med lågt brus och stor kapacitet används.

Hög energieffektivitet under alla säsonger

Luftkonditioneringen fungerar i många olika utomhustemperaturer beroende på årstid och väderförhållanden. Luftkonditioneringen fungerar i många olika utomhustemperaturer beroende på årstid och väderförhållanden. Det innebär att luftkonditioneringen körs med partiell kapacitet istället för nominell kapacitet under mer än 90 % av sin drifttid. Därför beaktar vi den energisnåla prestandan hos våra luftkonditioneringar baserat på verklig användning. Användning av vårt egenutvecklade invertersystem, som helt går på likström, förbättrar avsevärt energieffektiviteten hos våra luftkonditioneringar som drivs med dellasteffektivitet.

EER 4,75 (vid 50 % belastning)

Bättre komfort

Optimerad köldmediekontroll för snabbare luftkonditionering

Optimerad köldmediekontroll ger snabbare kylning av varje rum i ett hus eller en byggnad till önskad temperatur.

Central fjärrstyrenhet (tillval)

En central fjärrstyrenhet finns som tillval för användning i bostäder. Alla inomhusenheter kan styras centralt med ett lättanvänt, intuitivt gränssnitt. En mängd olika energibesparande alternativ kan väljas via fjärrstyrenheten.

Centraliserad och individuell styrning

Batchstyrning av upp till åtta inomhusenheter ger en enhetlig inställning av rumstemperatur, luftflödesvolym och förbud mot lokal styrning för alla enheter.

Intuitivt gränssnitt

  • Stor bakgrundsbelyst LCD-skärm
  • Stor, lättöverskådlig manöverpanel

Har stöd för flera språk

Språk som kan väljas är engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, portugisiska, ryska, spanska eller turkiska.

Exempel på systemkonfiguration

Manuell adressinställning är inte nödvändig. Styrbar: Ett multi split-system, max. antal styrbara inomhusenheter: 8 Manuell adressinställning krävs ej*

När flera inomhusenheter är anslutna till en avgreningslåda tilldelas varje enhet automatiskt en adress.

*Korskopplade anslutningar är inte tillåtna i köldmediesystemet. Gruppinställningar är inte tillåtna.

10 °C uppvärmning

När du lämnar huset kör luftkonditioneringen minimal uppvärmning för att hålla rumstemperaturen på 10 °C.

Ekonomiläge

När du väljer det energibesparande ekonomiläget ökar temperaturinställningen för inomhusenheten (under kyldrift) eller minskar (under uppvärmning) med 1 °C och det maximala elektriska värdet för utomhusenheten dämpas.

Förhindra lokal styrning

Den centrala fjärrstyrenheten har ett låsalternativ som förhindrar obehörig drift av en luftkonditionering i varje rum. Fjärrstyrenheten är även utrustad med ett barnlås som hindrar barn från att oavsiktligt slå på eller av luftkonditioneringen eller ändra dess inställningar.

Veckotimer

Upp till fyra på/av-inställningar kan programmeras per dag. Två veckomönster kan ställas in, ett för kalla årstider och ett för varma årstider.

Tyst läge

Du kan välja mellan fyra ljudnivåer beroende på installationsmiljö. På/av-tid för tyst läge kan ställas in med timern.

Flexibel utformning och enkel montering

Anslutning med stor kapacitet

Upp till åtta inomhusenheter kan anslutas till en enda utomhusenhet. Utomhusenheten kan driva anslutna inomhusenheter upp till maximalt 130 % av deras sammanlagda kapacitet. Den här flexibiliteten uppfyller behoven av luftkonditionering i olika typer av rum.

Installation med förlängd rörledning

Inomhusenheter kan installeras med långa rör från en utomhusenhet till en lägenhet i ett höghus eller i en kommersiell byggnad med många våningar.

Förenklad rörledning med kompressionsanslutning minimerar kabelfel.

Kabelfel upptäcks automatiskt: Kabelfel upptäcks innan systemet blir fullt funktionsdugligt. / Förenklad kabelanslutning förhindrar korskoppling: Samma kabelanslutning kan användas för ett enkelt system och ett multi split-system. / Förenklad kompressionsanslutning på rördragning

En avgreningslåda kan monteras på flera olika sätt.

Tillgängliga monteringsalternativ:

Hängande från taket

Häng inte avgreningslådan i taket när du utför en vertikal installation.

Horisontell väggmontering

Montera avgreningslådan med ovansidan vänd uppåt.

Vertikal väggmontering

Montera avgreningslådan med sin styrlåda vänd uppåt.