Systemy split Słownik funkcji

Funkcje oszczędzania energii

Dwa wentylatory

Tworzy komfortowe środowisko z hybrydowym przepływem powietrza, który łączy w sobie prądy powietrza i prędkości o różnych temperaturach.

Czujnik obecności osób (oszczędność energii)

Klimatyzator przełącza się na pracę przy obniżonej mocy, gdy nie wykrywa ruchu osób w pomieszczeniu.

Czujnik obecności osób do trybów oszczędzania/zatrzymywania

Klimatyzator przełącza się na pracę przy obniżonej mocy lub wyłącza się, gdy nie wykrywa obecności osób w pomieszczeniu.

Tryb ekonomiczny

Ustawienie termostatu jest dostosowywane automatycznie do temperatury pomieszczenia, co pozwala uniknąć niepotrzebnego chłodzenia lub ogrzewania.

Ustawianie ograniczenia zakresu temperatury

Określa górne i dolne limity temperatury w pomieszczeniu, aby zapewnić właściwą równowagę między oszczędzaniem energii a komfortem.

Nastawa automatycznego powrotu temperatury

Ustawiona temperatura automatycznie powraca do poprzedniego poziomu.

Funkcje zapewniające komfort

Duża moc ogrzewania

Utrzymuje znamionową wydajność grzewczą nawet wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do -7°C.

Dyfuzor z napędem

Dodatkowa żaluzja sterowana informacjami zwrotnymi z czujników monitorujących pozwala szybko schłodzić lub nagrzać pomieszczenie.

Idealny do serwerowni

Można podłączyć 2 jednostki wewnętrzne, aby pracowały razem w trybie chłodzenia, nawet gdy temperatura na zewnątrz jest niska.

Tryb dużej mocy

Klimatyzator pracuje z maksymalnym przepływem powietrza i prędkością obrotową sprężarki, aby szybko schłodzić lub nagrzać pomieszczenie.

Ogrzewanie do temperatury 10ºC

Temperaturę w pomieszczeniu można ustawić na wartość nie niższą niż 10°C, aby nie dopuścić do zbyt niskiej temperatury pomieszczenia, gdy nie jest ono użytkowane.

Tryb niskiego poziomu hałasu

Obniża poziom hałasu jednostki zewnętrznej.

Automatyczne przełączanie

Urządzenie automatycznie przełącza się między operacjami ogrzewania i chłodzenia w oparciu o ustawioną temperaturę i temperaturę pomieszczenia.

Żaluzja obracana w pionie

Żaluzja automatycznie odchyla się w górę i w dół.

Automatyczne wychylenia podwójne

Aktywuje złożone ruchy żaluzji zarówno w poziomie, jak i w pionie.

Automatyczna prędkość obrotowa wentylatora

Mikroprocesor automatycznie dostosowuje prędkość obrotową wentylatora i przepływ powietrza do zmian temperatury pomieszczenia.

Automatyczne ponowne uruchamianie

Urządzenie automatycznie uruchamia się ponownie w poprzednim trybie pracy po przywróceniu zasilania po awarii.

Podłączany kanał świeżego powietrza

Po podłączeniu do otworu świeżego powietrza i opcjonalnej części pobiera powietrze zewnętrzne.

Wlot świeżego powietrza

Świeże powietrze może być pobierane z zewnątrz przez wentylator podłączony do zewnętrznego modułu sterującego.

Podłączany kanał rozdzielczy

Dostarczane kanały rozdzielcze można łączyć w celu poprawy rozdziału powietrza.

Indywidualne sterowanie kierunkiem przepływu powietrza

Każda żaluzja klimatyzatora kasetowego z nawiewem 4-stronnym może być sterowana indywidualnie, co pozwala zapewnić komfortowy przepływ powietrza.

Chłodzenie przy temperaturze 52°C

Urządzenie utrzymuje wysoką wydajność chłodzenia nawet przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 52°C.

Filtr PM 2,5

Wyposażony w wysokiej jakości filtr membranowy przeznaczony do wychwytywania niewielkich cząstek stałych.

Funkcje zwiększające wygodę

Regulator czasowy automatycznego wyłączania

Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu od włączenia regulatora czasowego.

Regulator czasowy snu

Stopniowo zmienia temperaturę w pomieszczeniu, aby utrzymać komfortowe warunki w czasie snu.

Programowalny regulator czasowy

Ustawia czas dla 1 z 4 następujących opcji: Wł., Wył., Wł. do Wył. i Wył.do Wł.

Tygodniowy regulator czasowy

Pozwala ustawić różne godziny włączenia/wyłączenia dla każdego dnia tygodnia.

Tygodniowy i temperaturowy regulator czasowy z poziomem podstawowym

Pozwala ustawić temperaturę dla dwóch zestawów godzin włączania/wyłączania oraz dla każdego dnia tygodnia.

Sygnał filtra

Wskazuje, kiedy należy oczyścić filtr.

Zewnętrzne wyjście błędu

Zewnętrzne wejście wł./wył.

Sterowanie poprzez bezprzewodową sieć LAN

Opcjonalna karta bezprzewodowej sieci LAN umożliwia obsługę klimatyzatora z dowolnego miejsca w domu lub na zewnątrz za pomocą smartfona lub tabletu.

Funkcje czyszczenia

Plazmowe czyszczenie powietrza

Filtr elektrostatyczny usuwa pyłki i kurz domowy z powietrza. Filtr ten można myć w celu utrzymania go w czystości.

Automatyczne czyszczenie filtra

Pył zebrany przez filtr powietrza jest automatycznie usuwany. Wymagane jest regularne usuwanie kurzu znajdującego się w pojemniku na kurz.

Jonowy filtr usuwający zapachy

Usuwa zapachy z powietrza, rozkładając je dzięki efektowi utleniania i redukcji zapachów za pomocą jonów generowanych z użyciem bardzo drobnych cząstek ceramicznych.

Filtr Apple-Catechin

Filtr Apple-Catechin wykorzystuje elektryczność statyczną do usuwania drobnych cząstek stałych i kurzu z powietrza.

Panel zmywalny

Panel przedni można łatwo wymontować i oczyścić.

Instalacja

Automatyczna regulacja przepływu powietrza

Określa poziom przepływu powietrza wymagany w każdym zastosowaniu i automatycznie dostosowuje tempo przepływu powietrza.

Standardowo montowana pompka spustowa

Blue fin


Model z technologią all-DC