Systemy multi-split Simultaneous multi-split twin/triple

Modele

400 V 3-fazowy
Cooling10.0 kW
Heating11.2 kW
AOYG36LATT
Cooling12.5 kW
Heating14.0 kW
AOYG45LATT
Cooling14.0 kW
Heating16.0 kW
AOYG54LATT
230 V 1-fazowy
Cooling10.0 kW
Heating11.2 kW
AOYG36LBTB
Cooling12.1 kW
Heating14.0 kW
AOYG45LBTB
Cooling13.3 kW
Heating15.0 kW
AOYG54LBTB

Funkcje

Spełnia różnorodne wymagania instalacyjne — od biur po przestrzenie handlowe — z maksymalnie 3 jednostkami wewnętrznymi w tym samym pomieszczeniu połączonymi z jednostką zewnętrzną.

Jednostki wewnętrzne należy wybrać i zainstalować zgodnie z rozkładem pomieszczeń i obciążeniem cieplnym oszacowanym na podstawie liczby osób pracujących w pomieszczeniach oraz kierunku i intensywności światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia. Mogą być instalowane w dużym pomieszczeniu lub w pomieszczeniu o podłodze w kształcie litery L.

Możliwe jest uzyskanie idealnego rozkładu przepływu powietrza i optymalnego komfortu.

Instalacja, która uwzględnia układ pomieszczenia

Instalacja, która uwzględnia kierunek i intensywność światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia

Instalacja, która uwzględnia układ pomieszczenia i intensywność światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia

Jednoczesne sterowanie

Za pomocą pilota przewodowego na ścianie można sterować jednocześnie maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi.

Każdej jednostce wewnętrznej należy przypisać numer ID za pomocą mikroprzełącznika znajdującego się na płytce drukowanej każdej jednostki.