Systemy multi-split Typ simultaneous multi-split twin/triple/double-twin

Modele

400 V 3-fazowy
Cooling19.0 kW
Heating22.4 kW
AOYG72LRLA
Cooling22.0 kW
Heating27.0 kW
AOYG90LRLA

Funkcje

Zaspokaja różnorodne potrzeby instalacyjne, od przestronnego biura bez wydzielonych pomieszczeń do sklepy, przy czym do jednostki zewnętrznej można podłączyć do 4 jednostek wewnętrznych.

Jednostki wewnętrzne należy wybrać i zainstalować zgodnie z rozkładem pomieszczeń i obciążeniem cieplnym oszacowanym na podstawie liczby osób pracujących w pomieszczeniach oraz kierunku i intensywności światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia. Jednostki można instalować w dużym pomieszczeniu. Możliwe jest uzyskanie idealnego rozkładu przepływu powietrza i optymalnego komfortu.

Instalacja, która uwzględnia układ pomieszczenia

Instalacja, która uwzględnia kierunek i intensywność światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia

Instalacja, która uwzględnia układ pomieszczenia i intensywność światła słonecznego wpadającego do pomieszczenia

Jednoczesne sterowanie

Za pomocą pilota przewodowego na ścianie można sterować jednocześnie maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi.

Każdej jednostce wewnętrznej należy przypisać numer ID za pomocą mikroprzełącznika znajdującego się na płytce drukowanej każdej jednostki.

*
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania nie obsługuje następujących funkcji: Regulator czasowy, regulator czasowy czasu snu, ogrzewanie do temperatury 10°C