Systemy multi-split 8-jednostkowy typu multi-split

Modele

230 V 1-fazowy
Cooling14 kW
Heating16 kW
AOYG45LBT8

Funkcje

Wysoka sprawność i kompaktowa konstrukcja

Kompaktowa jednostka zewnętrzna

Wysokość modelu multi-split o mocy 14 kW: 1290 mm, wysokość nowego modelu: 914 mm (o 29% niższy)

Nasze innowacyjne technologie

Duży wentylator o wysokiej wydajności

Jednostka jest wyposażona w nowo zaprojektowany wentylator o dużej wydajności.

Silnik wentylatora zasilany prądem stałym

Zastosowanie małego silnika z zasilaniem prądem stałym zapewnia zarówno wysoką wydajność, jak i wysoką sprawność.

Wymiennik ciepła

Dzięki zastosowaniu dużego zagęszczenia rurek i 3-rzędowej konstrukcji uzyskano kompaktowy i energooszczędny wymiennik ciepła.

Wysokowydajna podwójna sprężarka rotacyjna zasilana prądem stałym

Zastosowano ciche podwójne sprężarki rotacyjne zasilane prądem stałym o dużej wydajności.

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

Klimatyzator pracuje w szerokim zakresie temperatur na zewnątrz, w zależności od pory roku i warunków pogodowych. Klimatyzator pracuje w szerokim zakresie temperatur na zewnątrz, w zależności od pory roku i warunków pogodowych. Oznacza to, że przez ponad 90% czasu pracy klimatyzator pracuje z wydajnością częściową, a nie znamionową. Dlatego też zwracamy uwagę na energooszczędność naszych klimatyzatorów w warunkach rzeczywistego wykorzystania. Zastosowanie naszej technologii all-DC oraz zastrzeżonego systemu falownika znacznie poprawia efektywność energetyczną klimatyzatorów podczas pracy z częściowym obciążeniem.

EER 4,75 (przy obciążeniu 50%)

Wyższy komfort

Zoptymalizowana kontrola czynnika chłodniczego w celu szybszego rozpoczęcia działania klimatyzacji

Zoptymalizowana kontrola czynnika chłodniczego pozwala na szybsze schłodzenie każdego pomieszczenia w budynku do żądanej temperatury.

Centralny pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

W przypadku zastosowań domowych dostępny jest opcjonalny centralny pilot zdalnego sterowania. Wszystkie jednostki wewnętrzne mogą być sterowane centralnie za pomocą łatwego w obsłudze, intuicyjnego interfejsu. Za pomocą pilota zdalnego sterowania można wybrać wiele opcji oszczędzania energii.

Scentralizowane i indywidualne sterowanie

Sterowanie wsadowe maksymalnie 8 jednostkami wewnętrznymi umożliwia ujednolicenie ustawień temperatury w pomieszczeniu i objętości przepływu powietrza oraz zablokowanie sterowania lokalnego we wszystkich jednostkach.

Intuicyjny interfejs

  • Duży, podświetlany ekran LCD
  • Duży, łatwy w obsłudze panel sterowania

Obsługa wielu języków

Do wyboru są języki angielski, francuski, niemiecki, grecki, włoski, portugalski, rosyjski, hiszpański lub turecki.

Przykład konfiguracji systemu

Ręczne ustawianie adresu nie jest konieczne Sterowanie: 1 system multi-split Maks. liczba sterowanych jednostek wewnętrznych: 8 Ręczne ustawianie adresu nie jest konieczne*

Gdy do rozdzielacza zostanie podłączonych kilka jednostek wewnętrznych, to do każdej jednostki jest automatycznie przypisywany adres.

*Połączenia krzyżowe w obiegu czynnika chłodniczego są niedozwolone. Ustawienia grupowe są niedozwolone.

Ogrzewanie do temperatury 10ºC

Po opuszczeniu domu przez mieszkańców klimatyzator działa w trybie ogrzewania minimalnego, aby utrzymać temperaturę pomieszczenia na poziomie 10ºC.

Tryb ekonomiczny

Po wybraniu trybu oszczędzania energii ustawienie temperatury jednostki wewnętrznej zwiększa się (podczas chłodzenia) lub zmniejsza (podczas ogrzewania) o 1°C, a maksymalna wartość prądu jednostki zewnętrznej jest tłumiona.

Blokada sterowania lokalnego

Centralny pilot zdalnego sterowania posiada opcję blokady, która zapobiega nieautoryzowanemu sterowaniu klimatyzatorem w każdym pomieszczeniu. Pilot zdalnego sterowania jest również wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed dziećmi, aby uniemożliwić im przypadkowe włączenie lub wyłączenie klimatyzatora albo zmianę jego ustawień.

Tygodniowy regulator czasowy

W ciągu dnia można zaprogramować do 4 ustawień wł./wył. Można ustawić 2 wzorce tygodniowe, jeden dla sezonu chłodzenia, a drugi dla sezonu grzewczego.

Tryb cichy

W zależności od środowiska instalacji można wybrać jeden z 4 poziomów głośności. Czas wł./wył. trybu cichego można ustawić za pomocą regulatora czasowego.

Elastyczna konstrukcja i łatwa instalacja

Połączenie o dużej wydajności

Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć maksymalnie 8 jednostek wewnętrznych. Jednostka zewnętrzna może zasilać podłączone jednostki wewnętrzne do maksymalnie 130% ich łącznej wydajności. Ta elastyczność spełnia potrzeby związane z klimatyzacją w różnych układach pomieszczeń.

Instalacja z wydłużoną instalacją rurową

Jednostki wewnętrzne mogą być instalowane w wieżowcach mieszkalnych lub wielopiętrowych budynkach komercyjnych przy użyciu długich rur prowadzonych z jednostki zewnętrznej.

Uproszczona instalacja rurowa z wykorzystaniem złączek wkręcanych Flare minimalizuje błędy w okablowaniu.

Błędy okablowania są wykrywane automatycznie: Błędy okablowania są wykrywane przed pełnym uruchomieniem systemu. / Uproszczone łączenie przewodów zapobiega skrosowaniu: To samo okablowanie może być używane w przypadku systemu pojedynczego i systemu multi-split. / Uproszczone połączenia instalacji rurowej za pomocą złączek wkręcanych Flare

Rozdzielacz można zamontować na kilka różnych sposobów.

Dostępne opcje montażu:

Podwieszenie na stropie

Podczas montażu pionowego nie należy zawieszać rozdzielacza na stropie.

Poziomy montaż ścienny

Zamontować rozdzielacz górną stroną skierowaną w górę.

Pionowy montaż ścienny

Zamontować rozdzielacz modułem sterowania skierowanym w górę.