Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Πού θα πρέπει να εγκαταστήσω μια μονάδα εξωτερικού χώρου;

  • 0042

Απάντηση

Συνιστούμε να τοποθετήσετε τη μονάδα εξωτερικού χώρου σε ασφαλές σημείο χωρίς υγρασία και με καλό αερισμό. Εάν έχετε απορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για καθοδήγηση.



*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.