Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Πού θα πρέπει να εγκαταστήσω μια μονάδα εσωτερικού χώρου;

  • 0041

Απάντηση

Η μονάδα εσωτερικού χώρου μπορεί να τοποθετηθεί στο υπόγειο, στην αποθήκη ή στην κουζίνα (μην την τοποθετήσετε όμως δίπλα σε μαγειρική εστία).*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.