Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Τι συμβαίνει εάν η σωλήνωση έχει μήκος μικρότερο από το ελάχιστο συνιστώμενο (3 έως 5 μέτρα);

  • 0038

Απάντηση

Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε σωληνώσεις μικρότερου μήκους από αυτές που προβλέπονται για τη μονάδα. Εάν η μονάδα εγκατασταθεί με σωληνώσεις πιο κοντές από το ελάχιστο απαιτούμενο μήκος, μπορεί να παράγονται υπερβολικοί θόρυβοι ή κραδασμοί από τη μονάδα και το σύστημα μπορεί να μην λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.