Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Μπορώ να χρησιμοποιήσω ξανά τις υπάρχουσες σωληνώσεις που είχαν τοποθετηθεί για την παλιά μου αντλία θερμότητας;

  • 0037

Απάντηση

Συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε ξανά τις υπάρχουσες σωληνώσεις και τα καλώδια για τη νέα μονάδα, καθώς τα διάφορα συστήματα έχουν διαφορετικές απαιτήσεις σωληνώσεων και ηλεκτρικού ρεύματος.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.