Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Τι κάνει η λειτουργία αυτόματου ξεπαγώματος σε μια μονάδα εξωτερικού χώρου;

  • 0035

Απάντηση

Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή και η υγρασία είναι υψηλή, το νερό μετατρέπεται σε κρυστάλλους πάγου λόγω της χαμηλής επιφανειακής θερμοκρασίας του εναλλάκτη θερμότητας. Εάν σχηματιστεί υπερβολική ποσότητα πάγου στη μονάδα, η ενεργειακή της απόδοση θα μειωθεί.

Για να διατηρείται η αποδοτική λειτουργία της μονάδας, ενεργοποιείται το αυτόματο ξεπάγωμα. Κατά το αυτόματο ξεπάγωμα, το νερό από τον πάγο που λιώνει αποστραγγίζεται από την μονάδα εξωτερικού χώρου.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.