Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Μήπως ακούγεται θόρυβος από τη μονάδα εξωτερικού χώρου κατά τη λειτουργία;

  • 0033

Απάντηση

Η μονάδα εξωτερικού χώρου διαθέτει ένα συμπιεστή και έναν ανεμιστήρα, που παράγουν θόρυβο κατά τη λειτουργία. Τοποθετήστε τη μονάδα εξωτερικού χώρου μακριά από υπνοδωμάτια ή γειτονικά κτίρια για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα λόγω θορύβου.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.