Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Υπάρχει διαθέσιμη λειτουργία χρονοδιακόπτη;

  • 0015

Απάντηση

Διατίθεται ένας ελεγκτής Siemens, ο οποίος σας επιτρέπει να ορίσετε 3 χρονικές περιόδους την ημέρα για ένα διάστημα 7 ημερών.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.